Persoonlijke omstandigheden bij berekenen smartengeld

Persoonlijke omstandigheden bij berekenen smartengeld: Bij het berekenen van smartengeld kijken we naar eerder betaalde smartengeld bedragen. Persoonlijke omstandigheden kunnen een reden zijn om af te wijken van eerder betaalde bedragen.

Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat zien hoe we persoonlijke omstandigheden beoordelen bij het berekenen van smartengeld. Het slachtoffer eist € 22.500,– smartengeld. De aansprakelijke verzekeraar wil € 5.000,– smartengeld betalen. Er zit dus een groot verschil tussen de opvattingen van partijen. De rechter kent een hoger bedrag aan smartengeld toe, omdat een alleenstaande moeder na een ongeval weer thuis moet gaan wonen en de beperkingen van de vrouw invloed hebben op haar (alleenstaande) moederschap. De rechtbank wijst uiteindelijk € 7.500,– aan smartengeld toe.

Hoger smartengeld wegens persoonlijke omstandigheden

De rechter stelt vast dat de beperkingen van de vrouw gering zijn, maar dat de vrouw als alleenstaande moeder meer dan de gebruikelijk hinder van haar klachten ondervindt. Door de pijn en beperkingen is de vrouw (weer) bij haar ouders gaan wonen. De rechter vindt dat het opgeven van zelfstandigheid vanwege beperkingen van belang is voor de hoogte van het smartengeld. Ook de beperkingen bij de omgang met haar kind zijn volgens de rechter relevant voor de hoogte van het smartengeld:

‘Hoewel haar B.I. percentage [B.I. = blijvende invaliditeit] (objectief gezien) met 1 tot 3 procent gering is, wegen de pijnklachten en de lichamelijke beperkingen voor [verzoekster] (subjectief gezien) extra zwaar omdat zij, als alleenstaande moeder van een baby, meer last heeft van haar beperkingen. Zo kan zij niet goed met haar dochtertje de trap op en af, kan zij niet op de grond gehurkt of op haar knieën met haar dochtertje spelen. [verzoekster] heeft als moeder vaak hulp nodig. Om deze redenen heeft [verzoekster] haar zelfstandigheid moeten opgeven en is zij met haar dochtertje bij haar ouders in Zeeland gaan wonen.’

De rechter beschrijft de overige relevante omstandigheden als volgt:

‘ [verzoekster] is éénmaal geopereerd, er was geen sprake van een gecompliceerde breuk, ze heeft kunnen werken, ze kan op een elektrische fiets – door Unigarant ter beschikking gesteld – fietsen en kan ook weer sporten, zo begrijpt de rechtbank. Veel dingen kan [verzoekster] gelukkig dus wel.’

Op grond van deze omstandigheden stelt de rechter vast dat de vrouw recht heeft op € 7.500,– smartengeld.

Persoonlijke omstandigheden bij berekenen smartengeld

Niet relevante persoonlijke omstandigheden

De rechter vindt het verstrekken van medische informatie aan de verzekeraar en het ondergaan van een noodzakelijke operatie geen relevante (persoonlijke) omstandigheden op grond waarvan een hoger bedrag aan smartengeld moet worden toegekend. Het slachtoffer beroept zich onder andere op een uitspraak betreffende een onnodige operatie door een medische fout. Van een onnodige operatie was in dit geval geen sprake.

Afwijking van de smartengeldgids?

De rechter benoemt dat er ruimte is om af te wijken van de ANWB Smartengeldgids. De Smartengeldgids is een verzameling van uitspraken waarin smartengeld is toegekend. De vraag is of er sprake is van een afwijking. In feite wijkt de rechter niet af van de bedragen uit de smartengeldgids, maar oordeelt de rechter dat de geleden immateriële schade in dit geval hoger is dan in de voorbeelden uit de smartengeldgids.

Smartengeld wegens beperkingen als alleenstaande moeder

Smartengeld vergoedt immateriële schade. Immateriële schade bestaat uit pijn, leed en afname van plezier in het leven. Het smartengeld ziet volgens het vonnis in dit geval op het opgeven van zelfstandigheid en de beperkingen die de vrouw ondervindt bij de omgang met haar eigen kind.

Bespreek uw letselschadevergoeding

Laat u voorlichten door een deskundige. Bespreek uw schade met een letselschade advocaat. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www. rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 30 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8289

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief