Vallen tijdens herstel van ongeval

Vallen tijdens herstel van ongeval: Na een ongeval kunnen de beperkingen van het ongeval de kans op vallen vergroten. Als een slachtoffer nogmaals gewond raakt tijdens het herstel dan beoordelen we of de val het (directe) gevolg is van het eerdere ongeval om vast te stellen dat er recht bestaat op een schadevergoeding.

Na een ongeval vergroten beperkingen de kans om te vallen. Als een slachtoffer een tweede keer gewond raakt door een val, moet het slachtoffer aantonen dat het eerdere ongeval de valpartij veroorzaakte. Aan de hand van het Deurmat-arrest en recente uitspraken van de rechtbanken Gelderland en Rotterdam gaan we hieronder in op schade die ontstaat als een slachtoffer door een valpartij nogmaals gewond raakt tijdens het herstel van de klachten van een eerder ongeval.

Causaal verband tussen een ongeval en vallen tijdens herstel van ongeval

Letselschade claimen is mogelijk als de schade het directe gevolg is van het (onrechtmatige) handelen van de tegenpartij. De eisende partij bewijst om aanspraak te maken op een schadevergoeding dat de val het gevolg is van het eerdere ongeval. Uiteraard kan ook een ander aansprakelijk zijn voor de schade van de valpartij.

Vallen tijdens herstel van ongeval
De werkgever in het Deurmat-arrest is aansprakelijk voor het arbeidsongeval en de letselschade die ontstond toen de werknemer thuis struikelde over de deurmat.

Deurmat arrest – Vallen tijdens herstel van ongeval

De standaard uitspraak over het verband tussen een ongeval en een latere valpartij is het deurmat-arrest. Dit arrest gaat over een werknemer die na een arbeidsongeval met voetletsel thuis struikelt over de deurmat. Het gerechtshof wijst de vordering van de werknemer af. Maar de Hoge Raad vernietigt de uitspraak. De medewerker was nog niet volledig hersteld. Vanwege zijn re-integratie had de man die dag gewerkt (op de heftruck), waardoor pijn en vermoeidheid toenamen. Het letsel en de vermoeidheid maken volgens de Hoge Raad dat er een direct verband bestaat tussen het arbeidsongeval en de latere val over de deurmat. Het knieletsel dat ontstond door het struikelen over de deurmat komt daarom voor rekening van de werkgever die aansprakelijk is voor het arbeidsongeval.

Val tijdens herstel van aanrijding

In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een fietsongeval nam de rechter aan dat een val het gevolg was van het eerdere ongeval. Het slachtoffer viel in dat geval vijf maanden na een ongeval van de trap. De fysiotherapeut verklaarde dat de val het gevolg was van het ongeval, omdat zij nog niet volledig was hersteld. Bovendien was in dit geval duidelijk dat de vrouw viel omdat zij door haar benen zakte:

“De val is naar eigen zeggen gekomen doordat u door het been bent gezakt. Dit is waarschijnlijk gekomen door onvoldoende kracht in het been. Hierdoor zie ik een relatie tussen het eerste en het tweede ongeval. U was namelijk nog aan het revalideren van het eerste ongeluk. In de wetenschap is het zo dat ieder weefsel na een jaar hersteld zou moeten zijn. U bent ongeveer vijf maanden na het eerste ongeluk van de trap gevallen dus kan er vanuit gegaan worden dat u nog niet volledig hersteld was.”

Val in douche na ongeval

Een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland Arnhem ziet op het slachtoffer van een auto-ongeluk. Na het sporten valt de man in de douche van een sportschool. De rechter wijst de vordering af, omdat het slachtoffer niet kan aantonen waardoor hij viel en vallen in een (gladde) douche is niet ongebruikelijk volgens de rechter.

Het slachtoffer weet niet hoe hij is gevallen. In een verslag van de ambulance medewerkers staat dat hij uitgleed. Verdere verklaringen of informatie over de oorzaak van het vallen is er niet. De rechter neemt daarom aan dat het slachtoffer uitgleed in de douche. Een expert beschrijft de beperkingen bij het staan en lopen en het risico op vallen als gevolg van het auto ongeluk licht tot matig. De rechter neemt daarom aan dat het vallen niet het gevolg is van de eerdere aanrijding.

Vallen door eerder letsel

Het Deurmat-arrest en de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam zien op voetletsel. Het slachtoffer dat uitglijdt in de douche liep bij de aanrijding een gebroken pink, gebroken ruggenwervels, een gebroken oogkas, drie gebroken ribben en gekneusde longen op. Over het algemeen ligt het aannemen van een causaal verband meer voor de hand als het letsel de kans op vallen vergroot. Duizeligheid, evenwichtsproblemen en voet- en beenletsel zijn bijvoorbeeld beperkingen die kans op valpartijen vergroten.

Dubbele schade door tweede ongeval

De besproken uitspraken zien op het vallen tijdens het herstellen van een vorig ongeval. Het is natuurlijk ook mogelijk dat voor beide ongevallen een andere persoon aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als iemand tweemaal betrokken is bij een auto ongeval. In dergelijke gevallen is belangrijk dat duidelijk is welke schade door welk ongeval is veroorzaakt. Verzekeraars proberen bij twee opeenvolgende ongevallen vaak naar elkaar te wijzen. Het inschakelen van een letselschade specialist voorkomt dat u klem komt te zitten tussen twee weigerachtige verzekeraars.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op met onze letselschade advocaten om uw schadeclaim te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres


  Bron www.rechtspraak.nl:

  Valpartij in de douche: Rechtbank Gelderland 1 september 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:7669;

  Val van trap na fietsongeval: Rechtbank Rotterdam 15 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2541;

  Deurmat-arrest: Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895
  .

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief