Oorzaken letselschade

Val van trap, trapongeval

Bij een val van een trap bestaat er een kans op ernstig letsel. Het is mogelijk dat u uw schade vergoed krijgt als u van een trap bent gevallen. De aansprakelijke partij kan een werkgever zijn, maar ook de verhuurder, eigenaar of huurder/gebruiker van het pand.

Voor de beoordeling onderscheiden we een werknemer die van de trap valt, de huurder van een woning of bedrijfsruimte die van de trap valt en alle overige trapongevallen. Bij de beoordeling speelt gevaarzetting vaak een rol. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Kan het gevaar worden weggenomen met eenvoudige maatregelen? Als iemand van de trap valt, kan ook de eigenaar of huurder van het pand aansprakelijk zijn. In het Bouwbesluit staan regels waaraan een trap moet voldoen.

Aansprakelijkheid werkgever val van trap

Werkgevers zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. Als een werknemer letselschade oploopt tijdens het werk is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werknemer heeft altijd een sterke zaak ten opzichte van zijn werkgever. Dit geldt ook voor een werknemer die van de trap is gevallen.

We beoordelen voor de aansprakelijkheid van de werkgever of de trap voldoende veilig is. Heeft de werkgever (redelijke) maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen gewond raken als ze van een trap vallen op of tijdens het werk? De werkgever kan bijvoorbeeld anti-slipmatten aanbrengen, een waarschuwing plaatsen, een veilige handleuning aanbrengen, zorgen dat obstakels zijn verwijderd en/of voorkomen dat werknemers spullen/objecten op de trap plaatsen.

val van trap, val van de trap, van trap gevallen, trapongeval, letselschade val van trap, schadevergoeding van trap gevallen,

Aansprakelijkheid verhuurder bij val van trap

Als u een woning of bedrijfsruimte huurt is uw verhuurder soms aansprakelijk als u van de trap valt. Het overbruggen van een hoogteverschil is risico vol. Trappen en opstapjes moeten daarom aan veiligheidseisen voldoen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit. De afdelingen 2.3 en 2.5 van het Bouwbesluit bevatten regels waaraan trappen moeten voldoen. Een woning of bedrijfspand dat niet aan de veiligheidseisen uit het Bouwbesluit voldoet is gebrekkig. De bezitter van het verhuurde is aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan een trap, opstapje of andere verhoging.

Als u in een (huur)woning of (gehuurd) bedrijfspand van de trap valt, is de verhuurder/bezitter mogelijk aansprakelijk. Artikel 7:208 BW bevat een speciale regeling voor schadevergoeding door een verhuurder. De regel geldt als er sprake is van een gebrek. We beoordelen daarvoor of de trap voldoet aan het bouwbesluit. De huurder die van de trap valt kan de verhuurder aansprakelijk stellen op grond van een gebrek aan het opstal en op grond van een gebrek aan het gehuurde pand.

Beoordeling val van trap in huurwoning

De rechtbank Noord Holland wees aansprakelijkheid van een verhuurder af voor letsel door een val van een trap zonder trapleuning. De trap voldeed niet aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat veiligheidsvoorschriften. Als veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd staat de aansprakelijkheid van de verhuurder in beginsel vast. De verhuurder kan onder de aansprakelijkheid uitkomen door aan te tonen dat de schade ook was ontstaan als de veiligheidsvoorschriften wel waren nageleefd.

De vrouw daalde de trap af met in haar handen haar hondje en een tas. De rechtbank oordeelde daarom dat de schade ook met de voorgeschreven trapleuning was ontstaan. De vrouw liep met haar handen vol van de trap af. Toen zij haar evenwicht verloor, had de vrouw geen handen vrij om zich vast te pakken. Ook als de trap voldeed aan het Bouwbesluit was de vrouw van de trap gevallen. De rechtbank wijst daarom de aansprakelijkheid af.

Beoordeling van trap gevallen bij bezoek aan kantoor

Een vrouw bezoekt haar notaris. Zij wilt gebruik maken van het toilet. In de gang bevindt zich een deur. De vrouw denkt dat ze het toilet heeft gevonden. De deur leidt echter naar de kelder. De vrouw opent de deur en valt van de keldertrap achter deze deur. Het notaris kantoor moet de letselschade van de vrouw betalen. Met een waarschuwingsbordje of door de deur op slot te draaien was het gevaar gemakkelijk weggenomen. Dat de vrouw voorzichtiger had kunnen zijn, is dus geen reden om haar schade niet te vergoeden.

Hulp bij uw schadeclaim

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief