Nieuwe Aanwijzing slachtoffers in het strafproces

Op 1 maart 20243 is de nieuwe Aanwijzing slachtoffers in het strafproces in werking getreden. De Aanwijzing slachtoffers in het strafproces is een interne handleiding voor medewerkers van het OM.

De Aanwijzing slachtoffers in het strafproces is geen wet. De aanwijzing beschrijft op welke manier het Openbaar Ministerie omgaat met slachtoffers. In de aanwijzing staan onder andere regels over informatievertrekking, het doen van aangifte, het verhoren van slachtoffers en het claimen van een schadevergoeding.

Slachtofferpresumptie

Een van de uitgangspunten van de nieuwe aanwijzing is de slachtofferpresumptie. Het OM gaat er van uit dat een persoon slachtoffer is tot dat het tegendeel bewezen is.

Aanwijzing slachtoffers in het strafproces

Letselschade in het strafrecht

Onze letselschade advocaten en juristen behandelen geen strafzaken. Het strafproces biedt echter een laagdrempelige mogelijkheid om schade te claimen. Wij vinden het daarom wel belangrijk u te informeren over de mogelijkheden om een schadevergoeding te vorderen in een strafzaak.

Schadeclaim in strafproces

In hoofdstuk 8 van de Aanwijzing slachtoffers in het strafproces staat beschreven hoe wordt omgegaan met een schadeclaim van een slachtoffer. Een van de wijzingen is dat het slachtoffer binnen 14 dagen na ontvangst een wensenformulier en een schadevergoedingsformulier moet terugsturen. Doet het slachtpoffer dit niet dan gaat het OM er vanuit dat het slachtoffer hiervan af ziet. Deze termijn wordt gezien als erg kort en de vraag is in hoeverre dit recht doet aan de positie van het slachtoffer.


Bron: www.om.nl

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief