Second opinion rechtsbijstandverzekering

Second opinion rechtsbijstand: geschillenregeling, second opinion en vrije advocaat keuze. Voor mensen die meer verdienen dan de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) toelaat, is een rechtsbijstandverzekering een goede manier om onverwachte hoge kosten voor juridische bijstand te voorkomen.

Ondernemers en particulieren kunnen zich tegen de hoge kosten van rechtsbijstand verzekeren. Het afsluiten van een verzekering biedt de zekerheid dat u juridische bijstand ontvangt. In de praktijk leveren rechtsbijstandsverzekeringen veel frustratie op. De rechtsbijstandsverzekering weigert kosten te vergoeden of te maken en de verzekerde haalt zijn recht niet.

De second opinion rechtsbijstandverzekering is een belangrijk onderwerp voor personen en bedrijven die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Door een second opinion rechtsbijstandverzekering te laten uitvoeren, kijkt een ander dan de verzekeraar naar de haalbaarheid en mogelijkheden in uw geschil.

Second opinion Rechtsbijstand, second opinion rechtsbijstandverzekering,

Geschil met rechtsbijstandsverzekeraar

Een aantal veel voorkomende geschillen met een rechtsbijstandsverzekeraar zijn:

 • De rechtsbijstandverzekering geeft aan dat uw geschil niet onder de dekking valt;
 • De rechtsbijstandsverzekeraar meent uw geschil/zaak niet haalbaar is. De verzekeraar ziet in dat geval geen reëel kans op succes;
 • De rechtsbijstandsverzekeraar weigert bijstand door een advocaat te vergoeden. Ofwel de rechtsbijstandsverzekeraar weigert de vrije advocaat keuze.

Een geschil met een verzekeraar draait altijd om de polisvoorwaarden. Neem uw polisvoorwaarden goed door. Ga bij uw communicatie met een verzekeraar altijd uit van de polisvoorwaarden.

Dien schriftelijk (per e-mail of brief) uw klacht in bij het interne klachtenbureau van de verzekeraar. Als de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid is, kunt u een officiële klacht in dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ook kunt u een geschil met de verzekeraar voor leggen aan de burgerlijke rechter.

Als u binnen drie maanden na het afsluiten van de verzekering een juridisch probleem aanmeldt, biedt de verzekeraar vaak geen dekking. De meeste verzekeraars hebben in de polisvoorwaarden een wachttijd van drie maanden opgenomen. Voorzienbare gebeurtenissen die binnen deze termijn plaatsvinden, dekt de verzekering niet. Ook geschillen over de wachttijd en voorzienbare gebeurtenissen komen veel voor.

Rechtsbijstandverzekering redelijke kans op succes

Een rechtsbijstandsverzekering bepaalt in de polisvoorwaarden dat er alleen dekking bestaat indien uw zaak een redelijke kans van slagen heeft. Geschillen over de kans van slagen van een procedure/geschil komen veelvuldig voor. Indien u en uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening verschillen over de redelijke kans op succes dan dient u een second opinion te vragen aan een onafhankelijk advocaat. Voor de verzekeraar geldt immers dat het vaststellen dat uw zaak niet haalbaar is een financieel voordeel heeft. U kunt zelf een advocaat benaderen om de second opinion te laten uitvoeren.

Second opinion rechtsbijstand

Met een beroep op de geschillenregeling kunt een advocaat op kosten van de verzekeraar vragen om een second opinion uit te voeren. De advocaat beoordeelt dan nogmaals de haalbaarheid van uw zaak. De second opinion kan ook zien op het plan van aanpak c.q. de werkwijze om uw recht te halen.

De advocaat die de second opinion uitvoert, wordt betaald door de verzekeraar. U bent echter de cliënt van de second opinion advocaat. Indien er punten zijn blijven liggen bij de verzekeraar zorg dan dat deze in de second opinion wel worden meegenomen, bijvoorbeeld door de punten rechtstreeks per e-mail aan de second opinion advocaat te versturen.

Als uw standpunt in de second opinion wordt onderschreven, zal de advocaat die de second opinion heeft uitgevoerd de zaak vaak op de voorgestelde wijze voor u verder behandelen. Ook kunt u een andere advocaat, anders dan de advocaat die de second opinion uitvoerde, inschakelen om als uw gemachtigde op te treden. Uw rechtsbijstandsverzekeraar vergoed in dat geval de advocaatkosten.

Indien de second opinion het oordeel van de verzekeraar onderschrijft, kan de verzekerde alsnog op eigen kosten een advocaat inschakelen. Indien deze advocaat het door u gewenste resultaat bereikt, zal de verzekeraar vaak alsnog uw advocaatkosten vergoeden.

Second opinion rechtsbijstand, second opinion rechtsbijstandverzekering, vrije advocaat keuze

Rechtsbijstandverzekering eigen advocaat keuze

Of u het recht heeft om een advocaat in te schakelen en de advocaatkosten te declareren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar hangt af van de polisvoorwaarden. Het is over het algemeen makkelijker om u rechtstreeks tot een advocaat te wenden. De advocaat richt zich vervolgens tot uw verzekeraar. Op grond van uw rechtsbijstandsverzekering kan een advocaat uw verzekeraar meestal direct duidelijk maken dat u op grond van uw rechtsbijstandsverzekering het recht heeft om een advocaat in te schakelen.

Vaak bestaat er in ieder geval vrije advocaat keuze als voor een namens u te voeren procedure verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt. Ook voor administratieve procedures geldt vrije advocaat keuze. De vrije advocaat keuze geldt dus onder andere ook voor belastingzaken, uitkeringen en ontslag aanvragen bij het UWV.

Contact

Wilt u een second opinion laten uitvoeren? Heeft u een geschil over uw rechtsbijstandverzekering? Of heeft u vragen? Dan kunt u altijd gratis en vrijblijvend bellen met 0800-44 55 000. U kunt ook de onderstaand contactformulier gebruiken. Wij streven er naar op werkdagen binnen 15 minuten contact met u op te nemen.   

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Relevante informatie

  Overeenkomstenrecht|Zorgplicht tussenpersoon verzekering|Gevolgschade

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief