Schildersziekte OPS: letselschadevergoeding door de overheid

Schildersziekte: VVD-kamerlid Thierry Aartsen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om slachtoffers van schildersziekte recht te geven op een schadevergoeding door de overheid. De Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen. Slachtoffers van de schilderziekte ook Organo Psycho Syndroom (OPS) of Chronische Toxische Encephalopathie (CTE)  genoemd, krijgen binnenkort waarschijnlijk een eenmalige schadevergoeding van € 20.000,00 per slachtoffer. De Ministerraad moet nog een beslissing nemen. Volgens ingewijden aan het binnenhof zal de ministerraad op korte termijn instemmen met het voorstel. Voor letselschade veroorzaakt door het inademen van schadelijke oplosmiddelen is dit een belangrijke stap in de goede richting.

Schildersziekte als gevolg van oplosmiddelen in verf .
Schildersziekte wordt veroorzaaakt door het inademen van schadelijke stoffen.

Bedrag schadevergoeding schildersziekte

In het voorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer wordt per slachtoffer uitgegaan van een schadevergoeding van twintigduizend euro. Het totale kostenplaatje voor de overheid wordt geschat op een bedrag rond de 7 miljoen euro. Aanvaarding van de genomaliseerde schadevergoeding betekent waarschijnlijk niet dat de totale schade niet langer op de aansprakelijke partij verhaald kan worden. Dit kan in de wettelijke regeling uiteraard anders worden vastgelegd. Ook bij aanvaarding zal het slachtoffer dus waarschijnlijk nog steeds aanspraak kunnen maken op een letselschade vergoeding, waaronder smartengeld. Daarbij is mede van belang dat het bedrag van € 20.000,– waarschijnlijk niet de schade dekt die slachtoffers van OPS hebben opgelopen.

Schildersziekte

Slachtoffers die lijden aan Organo Psycho Syndroom kunnen ernstige klachten krijgen. Het zenuwstelsel van het lichaam wordt aangetast door het langdurig inademen van oplosmiddelen verwerkt in verf en reinigingsmiddelen. Deze ziekte komt veel voor onder schilders, maar ook werknemers van drukkerijen, stoffeerders en autospuiterijen, kunnen de ziekte krijgen. OPS is een ernstige ziekte. Slachtoffers hebben last van hoofdpijn, concentratiestoornissen, geheugenverlies, depressies en soms zelfs karakterveranderingen.

Schildersziekte OPS
Ook in de autospuiterij bestaat het risico op schildersziekte.

Letselschade: schildersziekte

Er zijn ongeveer 350 geregistreerde schildersziekte slachtoffers in Nederland. Het kabinet nam in het verleden het standpunt in dat letselschade door schildersziekte gewoon door slachtoffers bij een aansprakelijke partij geclaimd moest worden. In de praktijk bleek het verkrijgen van een schadevergoeding voor schildersziekte een bijna onmogelijke zaak.

Bij wijze van uitzondering zal voor schildersziekte een collectieve uitkering van de overheid verkregen kunnen worden. Alhoewel de aansprakelijkheid voor letsel belangrijk is en in zekere zin onder druk komt te staan als de overheid inspringt als de aansprakelijke partij haar poot stijf houdt, is een letselschadevergoeding voor slachtoffers van schilderziekte een goede ontwikkeling. Het toegekende bedrag zal helaas veel lager zijn dan de schade die het slachtoffer werkelijk ondervindt.

Contact

Indien u vragen heeft over een letselschadevergoeding bij schildersziekte kunt u vrijblijvend en gratis contact opnemen met 0800-4455000 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Stel hieronder uw vraag
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres