Slachtoffers van een arbeidsongeval krijgen na een voorgestelde wetswijzing ook inzicht in het onderzoeksrapport van de Inspectie SZW als geen overtreding van de werkgever wordt vastgesteld. Arbeidsongevallen worden gemeld bij de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW voert aan de hand van de melding een onderzoek uit naar het arbeidsongeval. Het onderzoek concludeert of het bedrijf een overtreding heeft begaan. Door een voorgestelde wetswijzing zal het slachtoffer het gehele onderzoeksrapport verstrekt krijgen als geen overtreding wordt vastgesteld door de Inspectie SZW. Een positieve ontwikkeling voor de slachtoffers van arbeidsongevallen.

Meldingsplicht arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval moet gemeld worden in de volgende gevallen:

  • dodelijke afloop;
  • ziekenhuisopname;
  • blijvend letsel.

De meldingsplicht geldt dus bij ernstige arbeidsongevallen. Ook als pas na verloop van enige tijd blijkt dat er sprake is van blijvend letsel of een ziekenhuisopname nodig is, moet alsnog zo spoedig mogelijk een melding worden gedaan. De meldingsplicht geldt niet alleen voor werknemers, maar voor alle personen die onder gezag van het bedrijf werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.

Onderzoeksrapport Inspectie SZW, rapport SZW, arbeidsongeval rapport, onderzoek arbeidsongeval

Geen overtreding – geen rapport voor het slachtoffer

Indien de Inspectie SZW geen overtreding constateert kan het slachtoffer in de huidige situatie slechts via een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) inzicht krijgen in het onderzoeksrapport. Als dit Wob-verzoek wordt toegewezen wordt het onderzoeksrapport openbaar gemaakt. Het rapport is dan dus voor een ieder toegankelijk. Persoonlijke gegevens, zoals medische informatie, worden bij de openbaarmaking uit het rapport verwijderd. Het rapport wordt geanonimiseerd voordat het openbaar wordt gemaakt. Het slachtoffer krijgt middels een Wob-verzoek dus wel het rapport, maar niet het volledige rapport.

Voor slachtoffers is de huidige situatie vaak frustrerend. Als de Inspectie SZW vaststelt dat de werkgever geen overtreding heeft gemaakt, krijgt het slachtoffer geen inzicht in het onderzoek. Voor het slachtoffer is dus niet duidelijk waarom geen overtreding is vastgesteld.

Middels een voorstel tot wijzing van de Arbeidsomstandigheden wet wordt het onderzoeksrapport, inclusief de bijlagen, in de toekomst door de Inspectie SZW aan het slachtoffer verstrekt ook als geen overtreding van de werkgever wordt vastgesteld. Een welkome en verstandige wijzing.

Een arbeidsongeval bespreken

Wij gaan graag met u in gesprek over een onderzoeksrapport van de Inspectie SZW of andere vragen over een arbeidsongeval. U kunt bellen met 0800-44 55 000. Wij staan u graag te woord.

Contact
Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres