Beroepsziekten in beeld

Het dubbel-rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ van de Inspectie SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet beter inzicht geven in het ontstaan van beroepsziekten.

Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ bestaat uit 2 delen. Deel 1 van het rapport beschrijft factoren die in de weg staan aan het voorkomen van beroepsziekten. Deel 2 van het rapport bevat de visie van diverse deskundigen over beroepsziekten.

Met beroepsziekten bedoelen we ziekte ontstaan door de belasting van werk. De belasting bestaat bijvoorbeeld uit stress, maar ook uit het werken met schadelijke stoffen of in een verkeerde houding. De afhandeling van beroepsziekten is bijzonder lastig. Werkgever (en de verzekeraar van werkgever) wijzen aansprakelijkheid meestal af. De zieke werkgever loopt tegen muren aan en een schadevergoeding krijgen, is niet makkelijk. Om deze reden is er in de politiek de laatste tijd veel aandacht voor beroepsziekten.

beroepsziekten in beeld

Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ is een resultaat van de wens van de Tweede Kamer om beter zicht te krijgen op het ontstaan van beroepsziekten (Kamerstuk 25 883, nr. 357). Beide delen van het rapport zijn te downloaden op de website van het Ministerie SZW.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief