Geen risico aansprakelijkheid bij conservatoir beslag op zaken van een derde

Als een conservatoir beslag onterecht blijkt dan betaalt de beslaglegger de schade die door het beslag ontstaat. Als bij een conservatoir beslag ten onrechte beslag is gelegd op eigendom van een ander dan de schuldenaar dan geldt geen risico aansprakelijkheid. Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat de beslaglegger alleen de schade betaalt als ten onrechte beslag is gelegd op eigendommen van een derde als dit aan de beslaglegger valt toe te rekenen.

Conservatoir beslag is bedoelt om de mogelijkheid om een vordering te innen veilig te stellen. De beslaglegger voorkomt er mee dat zaken verdwijnen en een schuld onbetaald blijft. Conservatoir beslag wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt in incasso procedures. Door een conservatoir beslag heeft de schuldeiser de zekerheid dat er middelen zijn om de schuld te betalen.

Conservatoir beslag op zaken derde

Een bank legt beslag bij een bedrijf. De deurwaarder legt ten onrechte ook beslag op een laptop die van een derde is. Deze laptop geeft toegang tot de IT-systemen van een bedrijf. Om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens uit het IT-systeem in verkeerde handen komen, wordt de toegang tot het IT-systeem aangepast. De eigenaar van de laptop vraagt de bank om de kosten hiervan te vergoeden. Uiteindelijk oordeelt de Hoge Raad of de bank aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door beslag te leggen op de eigendommen van een derde.

Geen risico aansprakelijkheid bij conservatoir beslag op zaken van een derde

Geen risico aansprakelijkheid conservatoir beslag op zaken van een derde

Beslag leggen en een beslag handhaven, brengt een risico mee voor de beslaglegger. Blijkt het beslag onterecht dan betaalt de beslaglegger de schade die door het beslag ontstaat. Het bedrijf dat schade leed doordat per ongeluk een laptop van het bedrijf in beslag was genomen, vindt dat zij ook recht heeft op een schadevergoeding. De Hoge Raad stelt vast dat er geen risico aansprakelijkheid geldt voor beslag dat op zaken van een derde:

“Naar vaste rechtspraak bestaat ingeval beslag wordt gelegd voor een vordering die achteraf geheel ongegrond blijkt, een risicoaansprakelijkheid van de beslaglegger.
De opvatting van het onderdeel dat deze risicoaansprakelijkheid ook bestaat ingeval de deurwaarder bij het leggen van conservatoir beslag niet door het verlof bestreken zaken van een derde in beslag neemt, is onjuist. Het onderdeel faalt derhalve.”

Risico aansprakelijkheid

Risico aansprakelijkheid betekent dat er vanwege een bepaalde hoedanigheid of situatie een schadevergoedingsplicht bestaat. De aansprakelijke partij hoeft geen schuld te hebben aan het ontstaan van de schade. Risico aansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld voor hondenbezitters. Veroorzaakt een hond schade dan betaalt de bezitter. Of de eigenaar van de hond anders of beter kon handelen of de schade kon voorkomen, is in dat geval niet van belang.

Beslag leggen

Betaalt krijgen is niet altijd even makkelijk. Gelukkig biedt de wet mogelijkheden om betaling veilig te stellen en uw vordering te innen. Bespreek een openstaande vordering met een van onze incasso deskundigen om direct te weten wat uw mogelijkheden zijn. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Hoge Raad 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1110 op www.rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief