Is een letselschadevergoeding winst uit onderneming?

Een letselschadevergoeding voor een ongeval tijdens het uitoefenen van een onderneming valt in beginsel onder de winst uit onderneming en is belastbaar. De ondernemer kan aannemelijk maken dat het geen winst betreft. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat het gaat om verlies van verdienvermogen of door kosten aan te tonen die op de ‘winst’ in mindering moeten worden gebracht.

Een zelfstandige raakt gewond als zij bij een van haar opdrachtgevers werkt. De opdrachtgever is gelukkig verzekerd en de vrouw krijgt een letselschadevergoeding. De totale schadevergoeding is € 480.000,–, waarvan € 15.000,– smartengeld. De Belastingdienst wil over een bedrag van € 465.000,– belasting heffen. De onderneemster is het niet met deze beslissing eens en gaat naar de rechter.

Is een letselschadevergoeding winst uit onderneming
Door voetletsel raakte de onderneemster blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De vrouw kon een groot aantal activiteiten in haar 4×4-bedrijf niet meer uitoefenen.

Is een schadevergoeding winst uit onderneming?

De belastingdienst ziet de schadevergoeding als winst uit onderneming. Dit geldt alleen niet voor het smartengeld van € 15.000,–. De onderneemster moet in de procedure aantonen dat de schadevergoeding geen winst uit onderneming is:

“De rechtbank stelt hierbij voorop dat het hier gaat om vergoedingen voor een ongeval dat belanghebbende bij de uitoefening van haar onderneming is overkomen. Eventuele vergoedingen in verband daarmee behoren dan in beginsel tot de winst uit onderneming. Op belanghebbende rust als meest gerede partij de bewijslast om aannemelijk te maken dat de aan haar toegekende vergoedingen niet tot de winst uit onderneming gerekend moeten worden.”

Beoordeling schadevergoeding als winst uit onderneming

Op grond van de beschikbare rapportages blijkt volgens de rechter dat er sprake is van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In de vaststellingsovereenkomst staat dat een bedrag van € 388.135 ziet op verlies van arbeidsvermogen:

“De rechtbank heeft geen reden er aan te twijfelen dat dit bedrag betrekking heeft op vergoeding van de schade die is gelegen in het feit dat belanghebbende de fysiek belastende tot haar onderneming behorende activiteiten blijvend niet meer kan uitoefenen. Dat betekent dat die vergoeding onbelast is.”

Kosten ten laste van de winst uit onderneming

De vrouw voert daarnaast aan dat een deel van het resterende bedrag ziet op door haar gemaakte kosten. Waaronder de aanschaf van een zitgrasmaaier, kosten van coaching, omscholing tot kindertherapeute en extra kosten voor fysiotherapie. De rechtbank schat de kosten uiteindelijk op € 35.000,–. Het bedrag van € 41.866,– dat overblijft is volgens de rechtbank wel belastbare winst.

Aandachtspunten voor ondernemer

De zelfstandig onderneemster betaalt na de rechtszaak slechts belasting over € 41.866,– in plaats van over € 365.000,–. De vrouw kon gelukkig aantonen dat er sprake was van een vergoeding voor verlies van arbeidsvermogen. Hierbij was van belang dat in de overeenkomst tussen de verzekeraar en de onderneemster was opgenomen dat het ging om een vergoeding voor verlies van arbeidsvermogen. Als door partijen niet was vastgelegd welk bedrag een vergoeding was voor verlies van verdienvermogen dan was de uitkomst waarschijnlijk anders geweest.

De onderneemster kon helaas niet alle door haar gemaakte kosten aantonen. Mogelijk was een (nog) lager bedrag als winst uit onderneming aangeduid als de onderneemster haar uitgaven en kosten beter had vastgelegd.

Leg afspraken en kosten goed vast

Deze uitspraak toont aan dat het belangrijk is om bij letselschade zorgvuldig te zijn. Door een letselschade advocaat in te schakelen zorgt u dat uw schade tot in de details wordt afgehandeld. Het vastleggen van gemaakte afspraken en het verzamelen van bewijs voorkomt dat u zelf een deel van uw eigen schade betaalt.

Bespreek uw schadevergoeding

Onze letselschade advocaten helpen u graag direct verder. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5081

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief