Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Inspectie SZW “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten.

Tot 2012 was de huidige Inspectie SZW al bekend als de Arbeidsinspectie. De term Arbeidsinspectie wordt tot vandaag de dag nog veel gebruikt. De nieuwe benaming van de Inspectie SZW zal daarom waarschijnlijk niet tot veel verwarring leiden.

NLA

In het Engels gaat de inspectie ‘Netherlands Labour Authority’ heetten. Voor zowel de Nederlandse als de Engelse benaming zal de afkorting NLA worden gebruikt.

Inspectie SZW  Nederlandse Arbeidsinspectie

European Labour Authority

In 2019 is de European Labour Authority opgericht. Afgekort tot ELA. Met de nieuwe naam en het gebruik van de afkorting NLA moet de verbinding tussen de ELA en NLA worden benadrukt.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW (de toekomstige Nederlandse Arbeidsinspectie) controleert de naleving van arbeidswet- en regelgeving. Daarnaast voert de insepectie onderzoeken uit naar fraude, uitbuiting en strafbare feiten begaan in het kader van werk en inkomen. Ook bij arbeidsongevallen speelt de Inspectie SZW een belangrijk rol.

Bron: inspectieszw.nl

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief