Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ)

De Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) is een onafhankelijk orgaan dat een bindende uitspraak doet in langlopende letselschade zaken.

De Kamer Langlopende Letselschadezaken, opgericht door de Letselschade Raad, moet een einde maken aan langlopende letselschadezaken. Een oordeel van de Kamer LZZ is bindend. Een letselschade zaak voorleggen aan de Kamer LLZ is alleen mogelijk als beide partijen hiermee instemmen. Een bindende uitspraak in een letselschade zaak is dus niet mogelijk als het slachtoffer of de aansprakelijke verzekeraar niet instemt met een procedure bij de Kamer LZZ. De bedoeling is dat de Kamer LZZ de mogelijkheid beidt om snel en laagdrempelig een (eind) uitspraak te krijgen over een schadeclaim.

Letselschade Raad, Kamer LLZ, kamer langlopende letselschadezaken

Wat is de Kamer LLZ?

De Letselschade Raad richtte de Kamer Langlopende Letselschadezaken op in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Het oprichten van de Kamer LZZ is een gevolg van onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de afhandeling van langlopende letselschade zaken. Een van de aanbevelingen in het rapport was het oprichten van een afhankelijk orgaan dat uitspraak doet in langlopende letselschade zaken. De Kamer LZZ bestaat uit een voorzitter en drie leden.

Wat is een langlopende letselschadezaak?

Op grond van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is er sprake van een langlopende zaak als een dossier meer dan twee jaar oud is. In veel gevallen is het overigens ook een keuze om de schadeclaim niet binnen twee jaar af te handelen. Het is namelijk in het belang van het slachtoffer om letselschade zorgvuldig af te handelen. Dit betekent soms dat de afhandeling lang duurt. Als er sprake is van het (tijdig) verstrekken van voorschotten en het betalen van lopende kosten door de aansprakelijke verzekeraar is de duur van een zaak niet in het nadeel van het slachtoffer. Met langlopende letselschadezaken bedoelen we dus met name zaken die door toedoen van de aansprakelijke verzekeraar niet binnen twee jaar zijn afgehandeld. Jaarlijks zou er sprake zijn van ongeveer 1.800 langlopende letselschadezaken.

Overleg

Als u door een ander letsel oploopt, heeft u recht op een schadevergoeding. Het krijgen van een vergoeding is niet altijd makkelijk. Vaker dan wenselijk moet een schadevergoeding worden afgedwongen. Onze specialisten gaan graag met u in gesprek over uw schade. Zij helpen u meteen verder. Het inschakelen van een specialist is in veel gevallen bovendien kosteloos. Wij raden u daarom altijd aan een belangenbehartiger in te schakelen. Neem contact op om uw schade te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaand contactformulier in voor een terugbel verzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief