Struikelen over stoeptegel

Als iemand door een opstaande stoeptegel struikelt en valt, is de gemeente aansprakelijk als de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Bij een val over een stoeptegel is een hoogteverschil van meer dan 3 cm onder omstandigheden reden om aansprakelijkheid van de wegbeheerder aan te nemen.

Rechters wijzen aansprakelijkheid voor een valpartij over een tegel met een hoogteverschil van minder dan 3 cm meestal af als een ‘acceptabele oneffenheid van het wegdek’. Uiteraard is ook belangrijk waar de tegels liggen en hoeveel voetgangers gebruik maken van het pad. Daarnaast kan het gemeentelijke budget van belang zijn. En we beoordelen welke maatregelen mogelijk zijn om een gevaarlijke situatie weg te nemen of om voor scheve stoeptegels te waarschuwen.

Aansprakelijkheid vaststellen en schade claimen is niet altijd eenvoudig. Maar het inschakelen van een letselschade advocaat om uw schade te verhalen is gelukkig meestal kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

struikelen over stoeptegel, vallen over tegel, aansprakelijkheid wegbheeerder opstaande stoeptegel
BIj vallen of struikelen over een opstaande stoeptegel is een hoogte verschil van minder dan 3 cm een acceptabele oneffenheid van het wegdek.

Wegbeheerder verantwoordelijk voor veiligheid trottoir

Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade die ontstaat als een weg, of in dit geval het trottoir, niet voldoet aan de eisen die we daaraan mogen stellen. De gemeente heeft een zorgplicht. Een weg die de gemeente beheert, moet in goede staat verkeren. Dit geldt dus ook voor betegelde straten. Een gevaarlijke situatie door losliggende of opstaande stoeptegels betekent soms dat de weg gebrekkig is. Is de weg/stoep gebrekkig en valt iemand hierdoor dan betaalt de gemeente de schade. Welke eisen we mogen stellen aan stoeptegels hangt af van de omstandigheden, waaronder de plaats van de tegels/stoepstenen.

Aansprakelijkheid val over stoeptegel

Wanneer is een stoep, weg of trottoir gebrekkig? Dat iemand struikelt over een tegel betekent niet direct dat de wegbeheerder aansprakelijk is. Ook een klein hoogteverschil tussen tegels betekent niet dat de gemeente aansprakelijk is. Met een klein hoogte verschil (plusminus tot 3 cm) moet een voetganger namelijk rekening houden. Dit is een acceptabele oneffenheid van het wegdek. Voetgangers hoeven geen rekening te houden met grote hoogteverschillen op het trottoir. Voor de aansprakelijkheid kijken we naar alle omstandigheden van het geval.

Beoordeling struikelen over stoeptegel

Valt iemand over een tegel dan toetsen we aan de kelderluik criteria. Wat is de kans op een ongeluk? Maken veel mensen gebruik van het trottoir? Wat is de kans dat iemand onvoldoende oplet ter plaatse waardoor iemand struikelt over een losliggende stoepsteen? Hoe groot is de kans op ernstig letsel als iemand struikelt over de opstaande tegel? Hoeveel moeite kost het om het gevaar weg te nemen? Bijvoorbeeld door de tegels opnieuw te laten leggen of door het plaatsen van een waarschuwingsbord.

Acceptabele oneffenheid van het wegdek

CROW is een organisatie die is opgericht om overheden te helpen bij het inrichten van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door instructies te schrijven voor veilige weginrichtingen en onderhoud. Rechters gebruiken soms het CROW Handboek Visuele Inspectie voor Wegbeheerders om te toetsen of een weg gebrekkig is. Het handboek benoemt een hoogteverschil van meer dan 3 cm als een ‘ernstig’ hoogteverschil. Het handboek is slechts een richtlijn en heeft geen wettelijke status. Een hoogte verschil van minder dan 3 cm vinden rechters vaak een acceptabele oneffenheid. CROW normen zijn dan ook belangrijk om vast te stellen of een weg, stoep, rotonde, of ander deel van de weg gebrekkig is.

Schadevergoeding struikelen over stoeptegel

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten (materiële schade) en uit smartengeld (immateriële schade). Bij het vallen over een tegel of ander hoogteverschil op een fietspad kan veel schade ontstaan. Bijvoorbeeld door hoge medische kosten of omdat iemand tijdelijk niet kan werken. Het is wel belangrijk uw kosten en schade goed vast te leggen. U moet de omvang van uw schade bewijzen. Het smartengeld vergoedt de pijn, het leed en de afname van levensvreugde die letsel veroorzaakt. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel.

Bespreek uw schade

Bij letsel is het niet altijd makkelijk om alles juist af te handelen. Uw recht op een schadevergoeding is vaak wel afhankelijk van de vraag of u de juiste keuzes maakt. Onze specialisten helpen u graag verder. Bovendien is juridische bijstand bij letselschade meestal kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbel verzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief