Ongeval ringweg Groningen: Wie bestuurt een auto?

Een interessante uitspraak in het verzekeringsrecht is een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. De uitspraak gaat over een ernstig ongeval met letselschade in Groningen. De zaak ziet op de dekking van een WAM verzekering van een bestuurder die door toedoen van een passagier de controle over het voertuig verliest.

Drie voetballers en hun trainer rijden na een wedstrijd op de ringweg in Groningen. De vier rijden in een bestelbus die eigendom is van de voetbalvereniging. Alle vier de inzittenden dragen geen gordel. De trainer die achterin zit, trekt plotseling aan de handrem. De snelheid is op dat moment ongeveer 70 kilometer per uur. De auto slipt en slaat over de kop. Twee inzittenden worden uit de auto geslingerd. Een van hen overlijdt. De bestuurder raakt ernstig gewond. Hij loopt onder andere hersenletsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. De bestuurder vraagt de rechtbank te Groningen om vast te stellen dat de WAM-verzekeraar van de bestelbus aansprakelijk is voor zijn letselschade.

ongeval ringweg groningen,

Artikel 4 lid 1 Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen

De WAM verzekeraar stelt zich op het standpunt dat de schade niet verzekerd is, omdat de polisvoorwaarden schade uitsluit van de bestuurder van het voertuig dat de schade veroorzaakt. Deze uitsluiting is mogelijk op grond van artikel 4 lid 1 Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM):

Artikel 4 lid 1 WAM: “De verzekering behoeft niet te dekken de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt.”

Bestuurder motorvoertuig

De schade van de bestuurder zelf is dus uitgesloten op grond van de verzekeringspolis en de wet staat deze uitsluiting toe. Daarom is van belang om vast te stellen wie de bestuurder is. De rechtbank overweegt dat de bestuurder de persoon is die:

“daadwerkelijk en zelfstandig de bedieningsorganen van het voertuig hanteert en aldus de voortbeweging, richting en snelheid van het voertuig bepaalt.”

De rechtbank stelt vast dat de persoon achter het stuur door het trekken aan de handrem niet meer in staat was om het voertuig te besturen. Vanaf dat moment was de persoon achter het stuur volgens de rechtbank niet langer de bestuurder. De verzekeraar kan zich daarom niet beroepen op de uitsluiting in artikel 4 lid 1 WAM. De schade van de ‘bestuurder’ is dus niet uitgesloten op grond van de polisvoorwaarden van de WAM verzekering.

Eigen schuld

Uit onderzoek bleek dat de bestuurder eerder die dag alcohol en drugs had gebruikt. Bovendien droeg de man geen autogordel. De verzekeraar meent daarom dat er sprake is van eigen schuld. Dat het gebruik van verdovende middelen bijdroeg aan het ontstaan van het ongeluk is volgens de rechtbank niet aannemelijk. De rechtbank laat het gebruik van drugs en alcohol voor het ongeluk daarom buiten beschouwing. De rechtbank past wel 25 procent gordelkorting toe (eigen schuld wegens het niet dragen van een veiligheidsgordel). Daarnaast ziet de rechtbank ook aanleiding voor een billijkheidscorrectie vanwege het ernstige letsel van de ‘bestuurder’ en stelt de eigen schuld vast op 15 procent. De verzekeraar betaalt dus 85% van de schade.

Deelgeschil

De procedure bij de rechtbank Groningen is een zogenaamd deelgeschil. Een deelgeschil is mogelijk als de procedure ziet op wettelijke aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade. De bestuurder deed in dit geval ook een beroep op een schadeverzekering inzittenden (SVI). De rechtbank liet dit verzoek buiten beschouwing, omdat er bij een SVI verzekering alleen sprake is van contractuele aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van een WAM verzekering volgt uit artikel 3 en 6 WAM. De aansprakelijkheid op grond van een WAM verzekering volgt dus uit de wet. De aansprakelijkheid op grond van een SVI verzekering is niet vastgelegd in de wet. De rechtbank mag daarom in het deelgeschil geen oordeel geven over de dekking van een SVI verzekering.

Overleg letselschade en verzekeringsrecht

De verzekeraar wijst in dit geval alle aansprakelijkheid af. Na de deelgeschilprocedure betaalt de verzekeraar alsnog 85 procent van de schade. Wij adviseren u daarom om een afwijzing van een verzekeraar altijd door een deskundige te laten beoordelen. Overleg met een letselschade advocaat helpt u al uw mogelijkheden goed in beeld te brengen. Neem vrijblijvend contact op om uw schade te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief