Salarisstop door Corona of quarantaine na zomervakantie

Salarisstop door Corona of quarantaine na zomervakantie.

Corona of quarantaine na zomervakantie. Reden voor salarisstop ?! Inmiddels hebben we al ruim drie maanden te maken met een ongrijpbaar virus, dat grote impact heeft op het (bedrijfs)leven. Wat kijken we met z’n allen dan ook uit naar zon, zee en strand!

Gelukkig krijgen we beetje bij beetje steeds meer van onze vrijheid terug en mogen we weer op vakantie (al is het onder voorwaarden, voorbehouden én met beperkingen).

Vakanties waren misschien nog nooit zo gewenst als nu, maar wat als een werknemer tijdens een welverdiende vakantie in het buitenland Corona oploopt of achteraf in quarantaine moet én niet thuis kan werken? Moet u als werkgever dan het loon doorbetalen? Deze vraag is de afgelopen dagen veelvuldig aan mij gesteld. Het antwoord is – sorry het is cliché– , dat hangt ervan af! Ik zal dit toelichten.

Kleurcodes reisadvies

Laten we beginnen met de mededeling dat voor alle buitenlandse vakantiereizen tot 15 juni 2020 code oranje van toepassing is. Code oranje betekent: dat er in dat land nog ernstige veiligheidsrisico’s zijn (waaronder het Coronavirus) en er wordt dan ook geadviseerd om alleen te reizen indien noodzakelijk. Let op, hoe noodzakelijk wij een vakantie ook vinden… een vakantie wordt niet gezien als noodzakelijke reis en wordt dus afgeraden!

Per 15 juni 2020 gaan een aantal landen weer op geel, zoals o.a.: België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Code geel betekent, dat je naar deze landen op vakantie mag gaan, MAAR let wel goed op de veiligheidsinstructies die in het betreffende land gelden. En geel kan ook zomaar ineens weer oranje worden!

In de komende weken zullen er regelmatig updates plaatsvinden over de landen waar wel of niet naar toe gereisd mag worden. Goede informatie is o.a. te vinden op deze website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stopzetten salaris

Dan terugkomend op de vraag: Moet een werkgever het loon van de werknemer doorbetalen als de werknemer in thuisquarantaine moet na een vakantie, maar niet thuis kan werken of erger een Coronabesmetting oploopt. Het antwoord op de vraag is in mijn ogen afhankelijk van de vraag of de werknemer op vakantie is gegaan naar een land met code rood of oranje.

Gaat de werknemer op vakantie naar een land waarvoor code oranje geldt, dan is te beargumenteren dat de werkgever het loon NIET hoeft door te betalen als de werknemer na de vakantie niet kan werken door Corona of quarantaine. Immers de werknemer kan op voorhand al weten welke veiligheidsrisico’s er zijn en welke reizen wordt afgeraden. Gaat de werknemer ondanks code rood of oranje toch naar dat land op vakantie, dan komen de gevolgen ook voor zijn eigen rekening en risico en hoeft het loon in mijn ogen niet te worden doorbetaald. Nota bene, de meeste reisverzekeringen bieden ook geen dekking bij vakantiereizen naar landen met code rood en oranje.

Het loon van een werknemer moet naar verwachting wel gewoon doorbetaald worden als een werknemer ziek wordt of in quarantaine moet na een vakantie in een land met code geel. Reizen naar deze landen is immers gewoon toegestaan. Mocht het zo zijn dat een werknemer tijdens zijn vakantie Corona oploopt of in quarantaine moet, dan is dat niet aan de werknemer te wijten. Een werknemer had namelijk ook in Nederland Corona kunnen oplopen of in thuisquarantaine moeten gaan.
Mocht een land van kleurverschieten tijdens de vakantie van de werknemer, dan had de werknemer dit niet kunnen voorzien en zal het salaris zeer waarschijnlijk dan ook moeten worden doorbetaald.

Advies aan werkgevers bij salarisstop door Corona of quarantaine

  • Informeer uw werknemers tijdig en schriftelijk over vakanties in Coronatijd en de gevolgen van hun keuzes.
  • Belangrijk is dat werknemers dus altijd vóór hun reis checken of vakantiereizen al dan niet wordt afgeraden. Deze verantwoordelijkheid mag bij de werknemers worden gelegd, maar wijs ze hier wel op voorhand op.
  • Ook tijdens de vakantie moeten de werknemers de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus goed in de gaten blijven houden.
  • Informeer de werknemer wat er met het loon gebeurt als een werknemer toch de kleurcodes negeert. Bijv. inleveren van extra vakantiedagen of onbetaald verlof. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Als laatste nog een korte noot. We bevinden ons in een unieke situatie en dat betekent ook dat arbeidsrechtelijk gezien lang niet alle antwoorden (en zeker niet met zekerheid) gegeven kunnen worden. Daarnaast spelen altijd alle feiten en omstandigheden een rol. Dat geldt ook voor bovenstaande en uiteindelijk zal wetgeving en de rechtspraak over dit soort Coronakwesties meer duidelijkheid moeten bieden.

Artikel 11–6-2020 : Salarisstop door Corona of quarantaine

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief