Smartengeld vervoerder

Smartengeld vervoerder: De wet bevat in artikel 7:510 BW een speciale bepaling over smartengeld na een ongeluk met trein, tram, boot, vliegtuig, taxi of ander vervoer. Voor een vervoersovereenkomst bevat de wet bijzondere bepalingen.

De wetgever heeft passagiers willen beschermen door een wettelijke bepaling op te nemen betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders. Als een vervoerder aansprakelijk is heeft de gedupeerde recht op een letselschadevergoeding te krijgen van een vervoerder. De schadevergoeding bestaat uit alle kosten en gemiste inkomsten. Bij een ongeluk in het (openbaar) vervoer bestaat bovendien recht op smartengeld. De wet bevat in artikel 510 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een speciale bepaling voor vervoersovereenkomsten.

De hieronder genoemde bedragen betreffen alleen smartengeld toegekend na een ongeluk bij personenvervoer. Naast het smartengeld zal veelal ook een vergoeding zijn uitgekeerd voor andere schadebedragen.

Smartengeld vervoerder artikel 7:510 BW

Artikel 7:510 BW luidt als volgt:

Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt.

Met ander nadeel dan vermogensschade wordt bedoeld immateriële schade. Deze immateriële schade wordt vergoedt door het uitkeren van smartengeld. Hieronder vindt u voorbeelden van smartengeld toekenning bij vervoersongelukken. U kunt daarbij denken aan een ongeval met een bus, tram, trein of vliegtuig. Onder vervoersovereenkomsten vallen ook veel toeristische activiteiten zoals rondritten en het vervoer bij uitstapjes/excursies.

Bekijk voor een indicatie van uw recht op smartengeld ook onze andere smartengeld voorbeelden.

smartengeld vervoer, smartengeld busongeluk, smartengeld treinongeluk, smartengeld tramongeluk, smartengeld vervoersovereenkomst

Smartengeld vervoerder bij tramongeluk

Een 53 jarige vrouw zit in de tram. De tram komt in aanrijding met een graafmachine. Door het plotselinge stoppen schiet de vrouw naar voren en komt ten val tegen de zitplekken tegenover haar. De ramen van de tram knappen door het ongeluk. De vrouw krijgt de glasscherven over zich heen. Door de val en het glas ontstaan diverse verwondingen, waaronder kneuzingen en snijwonden (glasverwonding). De vrouw heeft ook psychische schade. Bestaand uit angstklachten. De vrouw krijgt € 1.100,– smartengeld voor het tram ongeluk.

Smartengeld busongeluk

Een vrouw overkomt tijdens haar vakantie in Thailand een busongeluk. De bus waarin zij zit, raakt van de weg en komt tot stilstand tegen een boom. De vrouw verrekt haar linker enkel. Daarnaast heeft de vrouw wonden aan haar beide benen en haar linker elleboog. De vrouw wordt in Thailand behandeld. Na terugkomst volgt een poliklinische behandeling in Nederland. De vrouw is door het busongeluk 4 weken arbeidsongeschikt. De vrouw krijgt € 1.900,– smartengeld voor haar letsel en haar verpeste vakantie.

Smartengeld vliegtuigongeluk

Bij een vliegtuigongeluk breekt een 56 vrouw haar linkerscheenbeen en een rib. Daarnaast heeft de vrouw diverse verwondingen. Ook psychisch heeft het ongeluk met het vliegtuig een grote impact op de vrouw. De vrouw is 35 dagen opgenomen in een ziekenhuis. Zij is blijvend 17 % functioneel invalide. De vrouw werkte in een familie hotel. Dit is door de verwondingen niet meer mogelijk. De vrouw krijgt € 12.500,– smartengeld voor de gevolgen van het vliegtuigongeluk.

Smartengeld ongeluk op vakantie

Een 44 jarige man maakt een excursie op vakantie in Egypte. Het busje waarin de man vervoert wordt raakt betrokken bij een aanrijding. De man loopt een zware hersenschudding op. Na het ongeval is hij 30 minuten buiten bewustzijn. De klachten na het verkeersongeluk bestaan uit tinnitus (oorsuizen), vermoeidheid en concentratie- en geheugenproblemen. Daarnaast is er sprake van been en arm letsel. De man raakt blijvend arbeidsongeschikt. Voor het ongeluk op vakantie wordt een schadebedrag uitgekeerd van € 14.000,– smartengeld.

Smartengeld taxi-ongeluk

Een man wordt vervoerd in een taxi. Hij zit voorin naast de taxichauffeur. Er ontstaat een aanrijding tussen de taxi en een tram. De man loopt ernstig knieletsel op. Diverse operaties zijn noodzakelijk. Daarna volgt een lange revalidatie. De man kan 341 dagen niet werken. Het knieletsel geneest niet volledig. De man is blijvend beperkt in het gebruik van zijn been. Het sociale leven van de man wordt beperkt doordat de man niet meer kan sporten. Voor de lichamelijke gevolgen van het taxi ongeluk wordt aan de man een bedrag van € 18.500 aan smartengeld uitgekeerd.

Smartengeld vervoerder bij busongeluk

Een vrouw neemt deel aan een bedevaart. Deelnemers aan de bedevaart worden in een bus vervoerd. De buschauffeur rijdt te hard over een slecht wegdek. De bus krijgt hierdoor een klapband en raakt van de weg. De vrouw loopt ernstig beenletsel op. De verwondingen zijn zo ernstig dat haar onderbeen geamputeerd wordt. Door het ongeval is er ook sprake van PTSS. De vrouw krijgt hulp bij de psychische verwerking van het busongeval. De vrouw krijgt een bedrag van € 19.000 aan smartengeld.

Maak een afspraak met een letseladvocaat of letselspecialist

Door uw letselschade en smartengeld te laten claimen door een deskundige weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft. Onze specialisten helpen u direct verder. Een eerste gesprek is bovendien altijd gratis. Zorg dat u vandaag nog weet waar u recht op heeft. Bel 0800- 4455000 of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief