Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (t/m 31 mei 2020)

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid : Inmiddels zijn er alweer een aantal maanden verstreken sinds er strenge maatregelen (met forse boetes bij overtreding) gelden om Coronavirus in bedwang te houden.

Al deze maatregelen brengen met zich mee, dat in een korte tijd ieders wereld – zowel zakelijk als privé- volledig op z’n kop is gezet: de horeca is maanden dicht geweest en mag onder strenge regels per 1 juni ’20 weer gedeeltelijk open, lange tijd niet naar de fysio of kapper en nu lange wachttijden (oftewel nog steeds een corona-coupe), de zorg maakt overuren en ruim 40% van werkend Nederland werkt thuis (sommige ook met kinderen thuis die ook les moeten krijgen).

Verder zijn Video-calls nu de realiteit. Over video-calls gesproken….. in Amerika maakte een werkgever het wel heel erg bont. Men dacht dat een video-call (via Zoom) het ideale middel was om binnen enkele minuten, ruim 400 werknemers te ontslaan! Dit soort praktijken zal je in Nederland gelukkig niet snel zien, maar feit is, financiële hulp is geboden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW

Een belangrijk noodpakket om gedwongen ontslagen te beperken, is de NOW: De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.
Vanaf 6 april jl. tot en met 31 mei 2020 kan deze regeling worden aangevraagd via het UWV.

Omzetdaling

Middels de NOW-regeling kunnen ondernemers die gedurende deze Coronacrisis te kampen hebben met een omzetdaling van tenminste 20%, een deel van de loonkosten vergoed krijgen. De omzetdaling wordt berekend aan de hand van de omzet over heel 2019 en dat vervolgens gedeeld door 4. Het bedrag dat hier uitkomt is dus een gemiddelde omzet over drie maanden. Vervolgens kunt u deze omzet afzetten tegen de omzet van drie maanden in één van de volgende perioden:

  • Maart, april of mei 2020
  • April, mei of juni 2020, of;
  • Mei, juni, juli 2020.

Is uw omzetdaling over één van deze drie perioden tenminste 20% lager dan de over 2019 berekende gemiddelde omzet, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de loonkosten. U kunt maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen bij een omzetdaling van 100%, en bij een omzetdaling van 50% een vergoeding van 45% etc. etc.

Voorwaarden Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Er gelden wel een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen houden op deze loonsubsidie. De belangrijkste voorwaarden (maar niet uitsluitend) zijn:

  • Er moet sprake zijn van een omzetdaling gedurende tenminste drie maanden;
  • Er mogen gedurende deze subsidie geen ontslagaanvragen bij het UWV worden ingediend op grond van bedrijfseconomische redenen. Wordt er toch een ontslag aangevraagd bij het UWV, dan is er een boete verschuldigd.
  • Houdt de loonsom zoveel mogelijk gelijk. Oftewel houdt uw werknemers (ongeacht het soort contract) zoveel mogelijk in dienst.
  • De subsidie mag alleen worden aangewend voor de betaling van het loon;
  • Achteraf zal er een accountantsverklaring moeten worden ingediend, waaruit de omzetdaling blijkt. Dit betekent dat als achteraf blijkt dat de omzet hoger was, dat de betaalde subsidie (deels) kan worden teruggevorderd).

Let op: Goed nieuws!! Op woensdag 20 mei jl. is het tweede noodpakket aangekondigd én er komt een NOW 2.0. Maar let op, er gelden iets andere regels en voorwaarden dan bij de eerste regeling én deze regeling kan alleen worden ingezet voor een verwachte omzetdaling over de drie maanden vanaf 1 juni 2020. Kortom, wilt u als werkgever nog gebruik maken van de NOW 1.0 en dus een looncompensatie krijgen over maart, april, mei, dan moet u dus VOOR 1 juni 2020 de aanvraag bij het UWV hebben ingediend!

Meer informatie over de NOW 2.0 volgt zeer binnenkort!

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief