Schadevergoeding voor reputatieschade, beoordeelt door de rechtbank Amsterdam.

De rechtbank Amsterdam kreeg de vraag voorgelegd of PowNed onrechtmatig heeft gehandeld naar Onno Hoes door het publiceren van heimelijk gemaakte opnamen van een gesprek tussen de voormalig burgemeester en een student.

De onrechtmatigheid schuilt in het uitzenden van de heimelijk gemaakte opnamen van gesprekken. De gesprekken brachten niet een misstand aan het licht en hadden geen relatie met de reden waarom de burgemeester eerder in opspraak raakte. Om die reden was het uitzenden niet toegestaan en zuiver een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en volgde een veroordeling tot betalen van een schadevergoeding voor reputatieschade.

Onrechtmatige daad en schadevergoeding EVRM

De afweging die de rechtbank Amsterdam moet maken is die tussen de persvrijheid (artikel 10 EVRM) en het individuele belang c.q. reputatie (artikel 8 EVRM). De burgemeester vraagt de rechtbank te oordelen dat het publiceren van de opnamen onrechtmatig is en vordert een schadevergoeding van geleden materiële en immateriële schade of wel smartengeld.

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de gesprekken zelf met de student niet leiden tot een onrechtmatige daad en schadeplichtigheid. Het is toegestaan zonder medeweten geluidsopnamen en opnamen te maken met een verborgen camera. In het gesprek echter kwam geen misstand aan de orde, om die reden was publicatie een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De rechtbank maakt dus een onderscheid tussen het opnemen en het publiceren/openbaar maken van de opname.

Materiele en immateriele schadevergoeding voor reputatieschade

Door de heimelijk gemaakte opnamen te bewerken en publiceren werd geen doel gediend in de zin van persvrijheid. Het betrof zuiver een inbreuk op de privacy. De rechtbank bestempelt dit als onrechtmatig en schadeplichtig. Onne Hoes heeft door de uitzending op nationale televisie zowel materiële als immateriële schade opgelopen. De hoogte van de schade moet nog worden vastgesteld in de schadestaatprocedure. Dit is een procedure waarin slechts de hoogte van de geleden schade aan de orde komt. De aansprakelijkheid voor de schade staat op dat moment al vast.

De rechter in Amsterdam oordeelt dat PowNed aansprakelijk is voor de schade geleden door de burgemeester en moet een schadevergoeding betalen. Alle opnamen moeten worden verwijderd van de sites. De student die had geblogd over de ontmoeting met Onno Hoes hoeft geen schade-vergoeding te betalen.

Dwangsom

Als Powned zich niet of niet geheel houdt aan het vonnis verbeurt zij een dwangsom van € 5.000,00 per dag of gedeelte daarvan, met een maximum van € 50.000,00.

Advocaat schadevergoeding

Lijdt u schade door een onrechtmatige daad of andere oorzaak? Wilt u een schadevergoeding claimen? Bel vrijblijvend met onze schadevergoeding advocaten of schadeletsel specialisten: 0800-4455000.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
 Bron: 31 augustus 2016, IEF 16215; ECLI:NL:RBAMS:2016:5438, zie ook mensenrechten.nl