Meer ernstige verkeersgewonden: Staat van verkeersveiligheid 2023

De Staat van verkeersveiligheid 2023 beschrijft wat er fout ging en waar het beter kan in het verkeer. In 2022 zien we dat het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden blijft toenemen.

Eerder werd het aantal verkeersdoden in 2022 al vastgesteld op 737. Uit de Staat van verkeersveiligheid 2023 blijkt dat daarnaast 8300 personen ernstig gewond raakten bij een verkeersongeval. In 2022 zien we derhalve dezelfde stijging van het aantal doden en gewonden in het verkeer die we de laatste jaren helaas gewend zijn.

Wat is de Staat van de Verkeersveiligheid?

SWOV staat voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. SWOV geeft in de Staat van de Verkeersveiligheid jaarlijks een oordeel over de verkeerveiligheid. De door SWOV in december 2023 gepubliceerde Staat van de Verkeersveiligheid 2023 bevat een beoordeling van de verkeersveiligheid. SWOV baseert haar oordeel over de verkeerveiligheid op cijfers over verkeersdoden en (ernstig) gewonden en kijkt daarnaast naar risicofactoren. Het rapport beoordeelt de vastgestelde cijfers voor 2021 en de voorlopige cijfers voor 2022.

Staat van verkeersveiligheid 2023

Schatting verkeersgewonden

Het CBS legt het aantal jaarlijkse verkeersdoden vast. Het jaarlijks aantal (ernstig) gewonden in het verkeer wordt echter geschat op grond van de gegevens van een beperkt aantal ziekenhuizen.

Verkeersdoden en -gewonden in 2022

In 2021 kwamen 582 mensen om het leven en raakten 6800 mensen ernstig gewond. In 2022 zijn 737 mensen omgekomen door een verkeersongeluk en raakten 8300 personen ernstig gewond. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat 2021 een ‘coronajaar’ was. In 2022 zien we dat de stijging van het aantal verkeersdoden en -gewonden die we voor de coronajaren zagen doorzet.

Fietsers

Vooral fietsers lopen veel risico. 39 procent van alle verkeersdoden en 70 procent van de gewonden is een fietser. Bij dodelijke ongevallen van fietsers is vaak een automobilist betrokken. De meeste gewonden vallen bij eenzijdige fietsongevallen.

60-plussers

58 procent van de verkeersdoden en -gewonden was in 2022 60-plusser. De stijging van het aantal slachtoffers, die al een aantal jaren zichtbaar is bij deze groep, zien we overigens vooral bij personen van 70 jaar en ouder.

30-km wegen

Het aantal verkeersdoden op 30-km wegen valt op. Ongeveer 100 personen kwamen in 2022 om het leven bij een verkeersongeval op een 30-km weg. Dit aantal steeg met 84 procent ten opzichte van 2021.

Bron: SWOV.nl


  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief