Auteursrecht

De Auteurswet biedt bescherming aan ‘werken van letterkunde, wetenschap of kunst’.

Hierbij hoeft het niet te gaan om echte kunstwerken, in beginsel komt alles in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Het criterium voor zo’n bescherming heeft te maken met de mate van oorspronkelijkheid. Juridisch spreken we van een werk met een eigen en persoonlijk karakter, dat het persoonlijke stempel van de auteur, oftewel de maker draagt. Dit artikel beschrijft auteursrecht in het kort.

Licentie en auteursrecht

Wanneer een rechthebbende (particulier of onderneming) aan een derde toestemming geeft zijn beschermde werk onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en publiceren, verleent hij de gebruiker een gebruiksrecht, oftewel een licentie. Hij blijft echter auteursrechthebbende. In een licentieovereenkomst kunnen partijen uiteenlopende afspraken vastleggen. Daarbij spelen onder meer de omvang, exclusiviteit en de duur van de licentie een vast terugkerend onderwerp.

Licentie overeenkomst

Uiteraard is ook de financiële vergoeding een belangrijk onderdeel van elk licentiecontract. Voor het vaststellen van de hoogte ervan bestaan geen vaste regels. Sterker nog, op grond van het mededingingsrecht dient elke onderneming (daarbij inbegrepen zelfstandig werkende personen) onafhankelijk de tarieven vast te stellen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit beschouwt het maken van onderlinge afspraken daarover namelijk als een ontoelaatbare vorm van concurrentievervalsing. De uiteindelijke licentievergoeding moet altijd het resultaat zijn van vraag en aanbod. Partijen moeten hiervoor simpelweg met elkaar om de tafel gaan zitten.

Zorg dat u bij het onderhandelen over en vastleggen van licentiecontracten juridisch wordt bijgestaan. Niet alleen als u rechthebbende (licentiegever) bent, maar ook als gebruiker (licentienemer). Neem daarom contact op met Hijink Advocaten voor juridische bijstand via 0800 44 55 000.

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief