Besmetting MRSA UMC Radboud Nijmegen

Besmetting MRSA bacterie in Radboud Ziekenhuis Nijmegen. In het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen is een aantal patiënten besmet geraakt met de MRSA bacterie. De MSRA bacterie wordt informeel ook wel de ‘ziekenhuisbacterie’ genoemd.

Door strenge richtlijnen wordt de kans op besmetting in Nederland met de MRSA ziekenhuisbacterie geschat op minder dan 1%. In het buitenland ligt dit aanzienlijk hoger. Natuurlijk kunnen patiënten die in het buitenland zijn behandeld de MRSA bacterie ook meebrengen.

Richtlijnen aanpak MRSA

In de laatste jaren is het beleid rondom voorkomen van verspreiding en besmetting van MRSA steeds verder aangescherpt. Dit is vooral gericht op het nemen van voorzorgsmaatregelen om MRSA besmetting te voorkomen. Hiertoe werden richtlijnen en protocollen opgesteld waaraan ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland zich dienen te houden.

Aansprakelijkheid besmetting MRSA bacterie

Omdat MSRA bacterie besmetting behoorlijk ernstige gevolgen kan hebben, rijst ook de vraag of patiënten en bewoners zich zouden kunnen beroepen op onzorgvuldig handelen of nalaten richting ziekenhuis of zorginstelling.

Ditzelfde geldt voor de vraag of medewerkers de werkgever of opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen voor het oplopen van een MSRA besmetting en beroepsziekte.

Gezien de regelmaat waarmee de MRSA besmetting plaatsvindt, zijn er diverse protocollen en richtlijnen opgesteld, ter voorkoming van besmetting maar ook verspreiding. Het niet naleven van deze specifieke richtlijnen en protocollen zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid.
Natuurlijk is het ook belangrijk dat personeel goed is geïnstrueerd. Zij dienen te weten hoe te handelen bij een MRSA besmetting.
Maar ook is het denkbaar dat het ziekenhuis of de zorginstelling werkt met externe partijen (bijvoorbeeld schoonmaak). Ook zij dienen geïnstrueerd te zijn.

Tot slot zal controle en toezicht moeten blijken gericht op het naleven van de richtlijnen en protocollen.

Zodra tekort schieten blijkt op deze punten, en daardoor de MRSA besmetting is ontstaan, lijkt aansprakelijkheid redelijkerwijs te moeten worden aangenomen.

Voor medewerkers of opdrachtnemer van een ziekenhuis of zorginstelling gelden in hoofdzaak dezelfde beoordelingsmaatstaven. Wel zal dit geplaatst moeten worden in een ander juridisch kader.

Hulp bij letselschade?

Wilt u meer weten? Belt u dan gerust met 0800 44 55 000 of neem contact op door een terugbelverzoek te doen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Door: mr. M.K. (Marit) Herngreen, letselschadespecialist Doetinchem

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief