Dwarslaesie door duik in ondiep water

Duiken in ondiep water is zeer gevaarlijk. De kans op een dwarslaesie is bij een duik in ondiep water groot. De eigenaar of beheerder van zwemwater kan aansprakelijk zijn als onvoldoende maatregelen worden genomen om dit gevaar weg te nemen.

Aan de hand van twee recente uitspraken beschrijven we hieronder hoe we het recht op een letselschadevergoeding beoordelen na een duik in ondiep water.

Beoordelingskader

Als iemand gewond raakt door ondiep water stellen we onder andere de vraag of de eigenaar/beheerder voldoende maatregelen heeft genomen om duiken te voorkomen.

Welke maatregelen de beheerder van zwemwater moet nemen, is afhankelijk van de plaats en de functie van het water. In een zwembad moet duidelijk zijn waar het water ondiep is en duiken onveilig. In een recreatieplas geldt ook dat een beheerder mogelijk maatregelen moet nemen. Van gemeentes, provincies en andere water beheerders mogen we echter niet verwachten dat overal duidelijk is aangegeven dat duiken gevaarlijk is. Ook de financiële middelen van de organisatie en de hoeveelheid zwemwater spelen een rol.

duik in ondiep water, dwarslaesie duiken, duik in ondiep zwembad, letsel door duiken

Duik in ondiep recreatiemeer

Op een warme dag besluiten 4 mensen met een boot het water op te gaan. De boot wordt aangemeerd. Na het aansteken van de barbecue duikt een van hen vanaf de kade het water in. Het water is ondiep en de man loopt een hoge dwarslaesie op. Hij is verlamd vanaf zijn schouders en rolstoelafhankelijk.

Aansprakelijkheid erkend

De beheerder van het zwemwater wil 50% van de schade betalen. Het slachtoffer wil dat de beheerder van de recreatieplas 100% van de schade betaalt. Omdat de beheerder van het zwemwater al heeft aangegeven 50% van de schade te willen vergoeden, neemt de rechter dit als uitgangspunt. De vraag die de rechter beantwoord is of het slachtoffer op grond van de wet of op grond van de billijkheid recht heeft op vergoeding van alle schade.

Beoordeling duik in ondiep water

De rechtbank stelt vast dat duiken in ondiep water gevaarlijk is. Ook duiken in water waarvan je de diepte niet kent is gevaarlijk. Dat er dichtbij wel diep water was doet daar niet aan af. Mensen mogen er niet vanuit gaan dat het water overal even diep is. Dat er op het water met bootjes wordt gevaren, zegt volgens de rechter ook weinig. Een boot kan namelijk een beperkte diepgang hebben. De rechter neemt daarom aan dat het slachtoffer zelf een groot risico heeft genomen. Er is daarom sprake van eigen schuld en het slachtoffer heeft geen recht op vergoeding van al zijn schade.

Billijkheidscorrectie

Omdat de jongen ernstig en blijvend letsel opliep past de rechter wel een billijkheidscorrectie toe. Dit betekent dat de rechter beoordeelt of de verdeling van de schade tussen de partijen eerlijk is. In dit geval is er sprake van een dwarslaesie. Het slachtoffer lijdt daarom veel schade. De rechter vindt het niet eerlijk als het slachtoffer maar de helft van zijn schade betaalt krijgt. Daarbij is ook van belang dat de beheerder van de recreatieplas verzekerd is. Het slachtoffer krijgt daarom 80% van zijn schade vergoed.

Duik in ondiep water met zwemverbod

De tweede uitspraak ziet op een duik in het water van het IJ in Amsterdam. Tijdens het trainen voor een triatlon duikt een man vanaf een kade het water in. Het water is ondiep en de man raakt ernstig gewond. Ter plaatse is zwemmen verboden, maar er staat geen bord waarop staat dat zwemmen niet is toegestaan.

Beoordeling duik in ondiep stadswater

Is de gemeente aansprakelijk omdat er geen bordje stond dat zwemmen (en duiken) verboden was? De rechter stelt vast dat de gemeente Amsterdam niet overal bordjes kan plaatsen dat zwemmen verboden is. Ook het houden van toezicht op de naleving van het zwemverbod door de gemeente is niet mogelijk. Daarvoor is er simpelweg te veel water in Amsterdam. De gemeente hoeft geen schade te vergoeden, omdat van de gemeente als beheerder van het water in Amsterdam niet verwacht mag worden dat zij maatregelen neemt om duiken in ondiep water te voorkomen.

Duik in ondiep zwembad

Voor zwembaden geldt dat de kans dat iemand in het water duikt zeer groot is. Het is daarom belangrijk dat het voor zwemmers duidelijk is waar duiken gevaarlijk en verboden is en waar duiken eventueel is toegestaan. Bovendien moet er actief toezicht zijn op het naleven van een verbod om te duiken.

Bespreek uw schadevergoeding

Bij letselschade geven onze specialisten direct vrijblijvend advies. Zo weet u wat uw mogelijkheden zijn. Bovendien is het laten claimen van uw schade meestal gratis. Neem contact op. Start uw schadeclaim vandaag. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen: Uitspraak rechtbank Noord-Holland, Uitspraak rechtbank Amsterdam

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief