Eigen schuld passagier onjuist dragen veiligheidsgordel en lachgas


Een vrouw raakt gewond als zij als passagier betrokken is bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder van de auto gebruikte lachgas. De passagier voorkwam het lachgas gebruik niet en droeg het bovenste gedeelte van haar veiligheidsgordel achter haar rug. De rechter bepaalt daarom dat het slachtoffer 40% van haar schade zelf veroorzaakte. Uiteindelijk krijgt het slachtoffer 70% vergoed na een billijkheidscorrectie.

Ook een passagier heeft soms invloed op een aanrijding of het letsel dat ontstaat door een aanrijding. De eigen schuld van een bijrijder kan reden zijn om na een verkeersongeval slechts een gedeeltelijke letselschadevergoeding toe te kennen. In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag zijn het onjuist gebruik van een veiligheidsgordel en het lachgasgebruik van de bestuurder reden om een deel van de schade voor rekening van het slachtoffer te laten.

Beoordeling eigen schuld bijrijder

In deze procedure erkende de verzekeraar van de bestuurder de aansprakelijkheid. Maar de vergoedingsplicht van een aansprakelijke partij wordt mede bepaald door het eigen aandeel van het slachtoffer in het ontstaan van de schade. De verzekeraar vindt dat een deel van de schade in dit geval ontstond door eigen schuld. In de meeste gevallen is een passagier slechts betrokken bij een aanrijding en is eigen schuld niet aan de orde. De eigen schuld van een bijrijder kan zowel zien op het eigen gedrag, bijvoorbeeld het dragen van een gordel, als op het gedrag van de bestuurder, bijvoorbeeld het instappen bij een dronken bestuurder.

Eigen schuld passagier onjuist dragen veiligheidsgordel en lachgas, Rechtbank Den Haag 26 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:17559

Minder schadevergoeding na aanrijding bij onjuist dragen gordel

Het slachtoffer droeg een autogordel, maar droeg deze niet op de juiste manier. De vrouw droeg het onderste gedeelte weliswaar om haar middel, maar het bovenste gedeelte van de gordel zat achter haar rug. De rechter past de standaard gordelkorting van 25% toe. Dit betekent dat 25% van de schade voor eigen rekening blijft vanwege het onjuiste gebruik van een veiligheidsgordel. De vrouw verklaart dat zij de gordel op deze manier gebuikte vanwege de door haar gedragen kleding. De rechter vindt dit echter geen geldige reden om een gordel niet naar behoren te gebruiken en past gewoon de gordelkorting toe:

‘Tussen partijen staat vast [verzoekster] ten tijde van het ongeval haar gordel niet correct droeg. In het licht van de wettelijke verplichting om de autogordel te dragen op een wijze die de beschermende werking ervan niet beïnvloed (artikel 59 lid 7 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), is de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat [verzoekster] de gordel niet op de juiste wijze droeg aan haar kan worden toegerekend. Het niet of niet juist dragen van een gordel leidt veelal tot een verdeling van de aansprakelijkheid van 25% voor degene die letsel heeft opgelopen (in casu [verzoekster] ) en 75% voor de vergoedingsplichtige (in casu NN). [verzoekster] heeft geen omstandigheden aangevoerd waarom het aansprakelijkheidspercentage voor wat betreft het onjuist dragen van de gordel aan haar kant naar beneden zou moeten worden bijgesteld. Haar stelling dat zij de gordel op andere wijze droeg vanwege de omstandigheid dat zij – om esthetische redenen – een korset droeg, noopt daar in ieder geval niet toe. De rechtbank zal daarom in ieder geval een zogenaamde gordelkorting van 25% toepassen.’

Verantwoordelijkheid bijrijder voor lachgas gebruik bestuurder

Na de eigen schuld vanwege het onjuist gebruik van de autogordel, beoordeelt de rechter de eigen schuld van de passagier voor het gebruik van lachgas door de bestuurder. De fles met lachgas lach bij de bijrijders stoel. Het slachtoffer verklaart dat ze de fles zag liggen toen zij instapte. Uit de verklaringen van de bestuurder en het slachtoffer blijkt niet dat de bijrijder de lachgas ballonnen aangaf. De rechter vindt wel dat de vrouw in een positie was om het lachgas gebruik door de bestuurder te beletten. De passagier kan daarom worden aangerekend dat de bestuurder lachgas gebruikte tijdens het rijden. Ook dit is derhalve een reden om eigen schuld aan te nemen:

‘Gelet op de plaats waar de gasfles zich tijdens de autorit bevond, de grootte hiervan – uit het toedrachtsonderzoek volgt dat het naar alle waarschijnlijkheid een gasfles betrof van 2, 4 of 10 kilogram – in combinatie met de handelingen die moeten worden verricht om een ballon met lachgas te vullen, acht de rechtbank het ongeloofwaardig dat [verzoekster] , zoals zij zelf stelt, niets heeft kunnen doen om de bestuurder te beletten om de gasfles van de vloer voor de bijrijdersstoel te pakken, vervolgens een ballon te vullen en lachgas te gebruiken. Het lachgasgebruik van de bestuurder kan [verzoekster] dus in enige mate worden verweten.’

Schuldverdeling en billijkheidscorrectie

De rechter past een gordelkorting toe van 25%. Daarnaast blijft 15% van de schade voor eigen rekening van de passagier vanwege het lachgas gebruik van de bestuurder. Daarom is de conclusie dat de passagier zelf 40% van de schade veroorzaakte. Vanwege de uiteenlopende ernst van de overtredingen en het ernstige letsel van het slachtoffer past de rechter nog wel een billijkheidscorrectie toe. De passagier lag 14 dagen in het ziekenhuis, zij ervaart nog steeds pijn en heeft sinds het ongeval last van paniekaanvallen. De aansprakelijke verzekeraar moet 70% van de schade vergoeden en het slachtoffer zelf draagt 30% van de schade.

Kosteloos uw schade laten afhandelen

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 26 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:17559

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief