Geen risico aansprakelijkheid voor bomen

Geen risico aansprakelijkheid voor bomen: Een broer en zus wonen in een appartement in hun voormalig ouderlijk huis. Het huis staat op gehuurde grond. Naast het gebouw staat een grote knippaboom/kenepaboom. De boom, of een deel van de boom, valt op een gegeven moment om en veroorzaakt schade aan het dak van het gebouw, het terras en een schuur met daarin een auto. Het beschadigde deel wordt gehuurd door de broer. De broer vindt dat zijn zus aansprakelijk is voor de schade.

De rechter wijst de vordering af. De broer bewees niet dat zijn zus onrechtmatig handelde. Bovendien heeft de eiser niet aannemelijk gemaakt dat hij zijn standpunt verder met bewijs kan onderbouwen.

Geen risico aansprakelijkheid voor bomen

Risico aansprakelijkheid betekent dat de bezitter aansprakelijk is als een voorwerp of dier schade veroorzaakt. De bezitter hoeft in dat geval geen verwijt te kunnen worden gemaakt. De bezitter is in zijn hoedanigheid van bezitter aansprakelijk voor de schade. De eigenaar hoeft bijvoorbeeld niet te weten dat een opstal of onroerende zaak gebreken vertoont om aansprakelijk te zijn voor de schade. Deze risico aansprakelijkheid geldt niet voor bomen. Voor een schadevergoeding is dan ook (meer) bewijs nodig om het onrechtmatig handelen van de bezitter vaan te tonen.

Geen risico aansprakelijkheid voor bomen, knippaboom, kenepaboom

Onrechtmatig handelen door gevaar van boom niet weg te nemen

De broer stelt zijn zus aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad. Volgens hem handelde zij onrechtmatig, omdat zij wist dat de boom een gevaar veroorzaakte en deze gevaarlijke situatie liet voort bestaan:

‘dat [gedaagde] er begin 2022 door de brandweer op is geattendeerd dat de kenepaboom aangetast was door termieten, dat zij wist dat deze boom een gevaar vormde en dat zij de boom desondanks niet heeft laten kappen en anderen (een neef) heeft belet snoeiwerk te verrichten.’

Onrechtmatig handelen onvoldoende aangetoond

Een boom is geen opstal of onroerende zaak. Voor bomen geldt geen risico aansprakelijkheid. Om aansprakelijkheid vast te stellen, moet de bezitter van de boom een verwijt kunnen worden gemaakt. De aansprakelijk gestelde vrouw betwist dat zij wist dat de boom gevaar veroorzaakte. Bovendien betwist dat vrouw dat zij het snoeien of kappen van de boom op enige manier heeft tegengewerkt. De rechter beslist dat onvoldoende bewijs is geleverd waaruit blijkt dat de vrouw onrechtmatig handelde. De vrouw is daarom niet aansprakelijk voor de schade die ontstond toen de boom omviel.

Overwegingen betreffende de aansprakelijkheid voor omgevallen boom

De rechter voegt nog een aantal overwegingen toe waarin wordt ingegaan op de reden dat de vrouw niet aansprakelijk is voor de schade van de omgevallen boom:

‘Bij het voorgaande betrekt het gerecht ook het volgende:

 • bomen behoren niet onder de zaken en opstallen waarvoor de risicoaansprakelijkheid geldt van de artikelen 6:173 en 6:174 BW;
 • de boom stond er al zeker een halve eeuw;
 • de grond waar de boom stond is niet van [gedaagde], maar betreft huurgrond die niet alleen door [gedaagde], maar ook door [eiser] en twee andere broers/zussen wordt gehuurd van de eigenaren;
 • de boom stond weliswaar vlak voor de bij [gedaagde] in gebruik zijnde unit, maar [gedaagde] is niet te beschouwen als de ‘baas’ van de boom of als de enige die daarvoor verantwoordelijk is;
 • niet gebleken is dat [eiser] of een van de andere erfgenamen stappen heeft ondernomen om de boom te verwijderen, of daartoe een voorstel heeft gedaan;
 • aanmaningen van [eiser] aan [gedaagde] om de boom te kappen of om [eiser] toe te laten de boom te kappen ontbreken;
 • de omvallende boom heeft ook schade aangericht aan de unit van [gedaagde], welke schade zij voor haar eigen rekening heeft genomen.

Bespreek uw schade met een specialist

Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten zijn deskundigen als het gaat om het verhalen van schade. Het bespreken van uw vordering geeft u direct meer inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 21 augustus 2023, ECLI:NL:OGEAC:2023:226

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief