Arbeidsdeskundige: arbeidsdeskundigen stellen bij arbeidsongeschiktheid de belastbaarheid van personen, de mate van arbeidsongeschiktheid, resterend verdienvermogen en beperkingen vast. Daarnaast begeleiden en bevorderen herintergratie, omscholing of het vinden van gepast werk.