Tussen schade en schadeveroorzakende handeling dient een directe oorzaak gevolg relatie, ofwel causaal verband, te bestaan. Indien een causaal verband ontbreekt, komt schade niet voor vergoeding in aanmekring.