De beoordeling of kosten voor juridische bijstand worden vergoed, vindt plaats aan de hand van een dubbele redelijkheidstoets. Het inschakelen van juridische bijstand en de kosten voor de ingeschakelde juridische bijstand worden beiden op redelijkheid getoetst. Met de dubbele redelijkheidstoets wordt bedoeld dat zowel de redelijkheid van het inschakelen van een rechtsbijstandsverlener als de redelijkheid van de kosten die deze rechtsbijstandsverlener maakt, worden getoetst.