Er is sprake van een medische eindsituatie of medische eindtoestand indien er sprake is van volledig en blijvend herstel, danwel als er met betrekking tot het herstel geen medische veranderingen meer te verwachten zijn. Een medische eindsituatie is dus de situatie waarin voor een slachtoffer geen relevante medische wijzigingen meer te verwachten zijn.