Leidraad afwikkeling beroepsziektezaken

Om de afwikkeling van letselschade door een beroepsziekte te verbeteren heeft de Letselschade Raad de Leidraad afwikkeling beroepsziektezaken opgesteld.

De bescherming voor schade door beroepsziekten is in Nederland slecht. Het voornaamste probleem is het aantonen van een verband tussen de gezondheidsschade en de werkomstandigheden. Werkgevers wijzen aansprakelijk voor beroepsziektes vaak resoluut af. De werkgever beroept zich meestal op het ontbreken van een causaal verband tussen de ziekte en het werk. De Leidraad afwikkeling beroepsziektezaken van de Letselschade Raad moet de afwikkeling verbeteren.

Artikel 7:658 BW bepaalt dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werk. De schade kan ontstaan door een bedrijfsongeval, maar ook door slechte arbeidsomstandigheden. In dit laatste geval is er sprake van een beroepsziekte. Voorbeelden zijn RSI, of rugklachten door een verkeerde werkplek of een ziekte die ontstaat door werken met schadelijke stoffen, zoals asbest of Chroom-6. De belangrijkste vraag is altijd of gezondheidsschade het gevolg is van de werkzaamheden van een werknemer. Door tijdsverloop, privé omstandigheden van de werkgever of door een andere ziekte of ongeval kan het verband tussen klachten en werkzaamheden moeilijk zijn vast te stellen. Dit leidt in de praktijk tot veel frustratie.

Stappenplan Leidraad Beroepsziekte

De leidraad bevat een stappenplan. Hierin is onder andere een gezamenlijk bezoek aan de werkplek opgenomen. Tijdens het bezoek aan de werkplek stellen partijen samen de werkomstandigheden vast. Hierna volgt een gezamenlijke evaluatie van het bezoek. Belangrijke vragen zijn of de werknemer is blootgesteld aan een gezondheidsrisico en of de ziekte van de werknemer het gevolg is van de blootstelling aan een gezondheidsrisico tijdens het werk. Deze gezamenlijke vaststelling van de feiten kan zeker een positieve invloed hebben op de schadeclaim. De vraag is of partijen ook de zelfde gevolgen verbinden aan de samen vastgestelde feiten.

Verwachtingen Leidraad afwikkeling beroepsziektezaken

Uitgangspunt van de leidraad is een goede samenwerking tussen partijen. De leidraad bevat een stappenplan die deze samenwerking vormgeeft. De vraag is of de leidraad tot een verbetering van de afwikkeling van beroepsziektes leidt. De leidraad lijkt weinig meer dan een oproep om er samen uit te komen. De Letselschade Raad benoemt de beperkte invloed die van de leidraad verwacht mag worden ook indirect. De Raad benadrukt dat zij de wettelijke aansprakelijkheidsregels niet kan wijzigen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de wetgever. Gezien de muur waar veel mensen met een beroepsziekte tegenaanlopen, is iedere aandacht voor het onderwerp echter meer dan welkom.

Advies

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding voor een beroepsziekte. Vaak helpt het bespreken van uw zaak met onze specialisten u direct verder. Bel gratis en vrijblijvend naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief