Letselschade door zwaar tillen

Het tillen van (te) zware voorwerpen leidt regelmatig tot letselschade. Een werkgever kan aansprakelijk zijn als een werknemer letsel oploopt bij het tillen op het werk. Een werkgever betaalt een schadevergoeding aan een werknemer die zich vertilt als de werkgever haar zorgplicht niet is nagekomen.

De werkgever heeft een zorgplicht. De werknemer moet veilig werken. Loopt de werknemer letselschade op tijdens het werk dan moet de werkgever bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Voor de aansprakelijkheid voor letsel door het dragen van een zware last is onder andere van belang:

 • Welke maatregelen de werkgever neemt om te zorgen dat werknemers veilig tillen;
 • De instructies die de werkgever geeft over veilig tillen;
 • Het toezicht dat de werkgever houdt op het naleven van de tilinstructies;
 • De (til) hulpmiddelen die de werkgever beschikbaar stelt (steekwagen, heftruck etc.).

Een letselschade advocaat claimt uw schade in de meeste gevallen gratis. Neem na een ongeluk contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Voorkom dat u zelf uw schade draagt.

letselschade zwaar tillen, letsel tillen op het werk, schadevergopeding tillen, schadevergoeding dragen zwaar voorwerp

Maximaal te tillen gewicht

Er is geen wettelijke regel die bepaalt wat een werkgever maximaal aan gewicht mag tillen. Aan de hand van de NIOSH-methode nemen we aan dat 23 kilo het maximum te tillen gewicht is, maar in de meeste gevallen is de uitkomst 12 kg of lager. De NIOSH-methode is een rekenmethode om vast te stellen hoeveel kilogram in een bepaalde situatie mag worden getild zonderrisico voor de gezondheidsrisico. Voor het maximaal te tillen gewicht wordt onder andere rekening gehouden met:

 • De frequentie;
 • De afstand van de verplaatsing;
 • De hoogte tot de vloer;
 • De draaiing van het lichaam.

Wilt u weten hoeveel u maximaal mag tillen? Met deze handige gratis app berekent u eenvoudig het maximaal te tillen gewicht.

Regels tillen in de bouw

In de bouw geldt als regel dat voorwerpen zwaarder dan 50 kilo niet met de hand mogen worden verplaatst. Ook niet als meerdere werknemers een voorwerp samen tillen.

Klachten na het tillen

Heeft u klachten na het tillen bezoek dan zo snel mogelijk een arts. Met een bezoek aan een arts legt u uw letsel vast. Een verslag van dit bezoek is vaak belangrijk bewijs bij een schadeclaim. Door ook een letselschade advocaat in te schakelen krijgt u moeiteloos een rechtvaardige schadevergoeding zonder dat de band met uw werkgever verstoord raakt.

Rugklachten die al eerder ontstonden

Bij klachten zoals rugklachten, nekklachten en schouderklachten door het tillen beroept een verzekeraar zich vaak op predispositie of pre-existentie. Dit betekent dat de verzekeraar de aansprakelijkheid afwijst, omdat u aanleg heeft voor bepaalde lichamelijk klachten of omdat u de klachten ook voor het ongeluk al had. De verzekeraar neemt dus het standpunt in dat uw klachten niet veroorzaakt zijn door het tillen. Dit leidt tot ingewikkelde juridische discussies. Hierbij kan een letselschade regelaar u helpen.

Tillen in de RI&E

De werkgever moet de risico’s op de werkvloer vastleggen in een RI&E (Risico Inventarisatie en – Evaluatie). Tillen is een gevaar op de werkvloer. De werkgever moet tillen daarom meenemen in de RI&E. Vervolgens moet de werkgever in het Plan van Aanpak de maatregelen vastleggen die het gevaar van tillen wegnemen.

Tilinstructies werkgever

Voor werkgevers is het niet alleen belangrijk dat veiligheidsmaatregel worden genomen en dat de werknemer tilinstructies krijgt, maar ook dat dit goed vastligt. De werkgever moet bewijzen dat de zorgplicht is nagekomen. De werkgever moet aantonen dat:

 • Tilinstructies zijn gegeven;
 • Dat de tilinstructies duidelijk waren, en;
 • Dat er toezicht was op de naleving van de gegeven instructies.

Voorbeeld schadeclaim zwaar tillen

Deze zaak toont aan hoe belangrijk het is om bewijs vast te leggen en om zo snel mogelijk een dokter te bezoeken.

Een werknemer krijgt opdracht een vergadertafel te verplaatsen. Twee maanden later meldt de werknemer zich bij zijn huisarts met schouderklachten. De man stelt zijn werkgever aansprakelijk voor zijn letselschade. De rechtbank wijst de vordering af. De rechtbank vindt dat niet is bewezen dat de tafel te zwaar was en dat niet vaststaat dat het schouderletsel ontstond door het tillen.

In beroep krijgt de werknemer alsnog gelijk. De werkgever is volgens het gerechtshof aansprakelijk. Uit gegevens van de fabrikant van de tafel blijkt namelijk dat de tafel waarschijnlijk 114 woog. Omdat de werknemer slechts zelden bij de dokter kwam, vind de rechter bovendien niet dat de twee maanden tussen het tillen en het doktersbezoek in de weg staan aan het aannemen van causaal verband.

Letselschade door tillen in strijd met de tilinstructies

Een werkgever die handelt in strijd met de aanwijzingen van de baas over het tillen, heeft meestal geen recht op een letselschadevergoeding. Daarvoor is wel belangrijk dat de werkgever aantoont dat er regels waren voor het tillen, dat deze voldoende zijn en dat de werkgever de naleving van de regels controleerde.

Overleg

Het bespreken van uw schade geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief