Letselschade Raad Keurmerk Letselschade: Met trots ontvingen wij in het verleden -als eerste kantoor in Nederland- een dubbel Keurmerk Letselschade. Een keurmerk Letselschade Expertise én een Keurmerk Letselschade Advocatuur. Inmiddels is er veel veranderd. Hijink Advocaten werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar dienstverlening aan letselschade slachtoffers. De onafhankelijke Commissie Register Letselschade is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het keurmerk. Recent voerde het Keurmerk Letselschade een audit uit op ons kantoor

Het keurmerk Letselschade wordt toegekend aan letselschade specialisten of letselschadeadvocaten die voldoen aan de door de Letselschade Raad opgestelde kwaliteitseisen. Om het Keurmerk Letselschade te krijgen en te behouden, worden deelnemende letselschadebehandelaars individueel en kantoren als organisatie beoordeeld door de Letselschade Raad.

Hijink Advocaten vindt de audit door de Letselschade Raad belangrijk voor de kwaliteit van haar dienstverlening. De betrokkenheid van een externe partij in onze werkprocessen is een ideale mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren. Begin april 2019 heeft de Letselschade Raad een audit uitgevoerd bij Hijink Advocaten. Alhoewel de bevrediging in ons werk uiteindelijk de succesvolle afhandeling van een letselschade zaak is, onze cliënten zijn onze belangrijkste graadmeter, zijn wij trots op de door ons geleverde diensten en de wijze waarop onze dienstverlening wordt beoordeeld door de Letselschade Raad.

Hijink Letselschade werkwijze

Hijink Letselschade werkt met een vier ogen beleid. Dit betekent dat er altijd minstens twee mensen aan uw zaak werken. Bij de betrokken medewerkers is altijd een advocaat. Mede met het oog op het procederen bij de rechtbank en de druk die uitgaat van de voortdurende mogelijkheid van een procedure die de wederpartij boven het hoofd hangt, vinden wij de betrokkenheid van een advocaat belangrijk.

Naast het vierogen beleid dat Hijink hanteert, werkt onze Letselschade praktijk met een zesweeks overleg. In het overleg worden onder ander letselschade actualiteiten en recente jurisprudentie besproken. Op deze wijze werkt Hijink Advocaten aan voortdurende kennis uitwisseling en juridische dienstverlening van hoge kwaliteit. Daarnaast nemen onze medewerkers deel aan diverse opleidingsdagen.

Logo-letselschade-raad

Letselschade Raad Keurmerk Letselschade

Uiteraard is onze dienstverlening niet perfect. Ongeacht of perfectie mogelijk is, werken wij er hard aan u zo goed mogelijk bij te staan. De Letselschade Raad geeft afwijkingen, kritieke afwijkingen en aanbevelingen in haar rapport. Afwijkingen en kritieke afwijkingen moeten door de Letselschadebehandelaar worden aangepast. Hijink Advocaten kreeg slechts aanbevelingen van de Letselschade Raad.

Hieronder vindt u enige opmerkingen uit de rapportage over Hijink Advocaten:

“Een belangrijke kernwaarde bij het behandelen van letselzaken is dat mensen een reëel beeld wordt voorgehouden over de uitkomst van een schaderegeling.”

“Correspondentie met betrokken partijen is begrijpelijk geschreven.”

“De brieven zijn logisch opgebouwd en voorzien van kopjes, waardoor een duidelijke structuur ontvangt.”

“De berekening van schadeposten wordt helder uitgelegd zodat cliënten begrijpen wat, en in welke mate zij bepaalde schade kunnen claimen.”

“Cliënten worden zorgvuldig betrokken in de eindregeling. Met cliënt wordt een schade opstelling of schadestaat doorgenomen.”

Een audit door de Letselschade Raad en de beoordeling van onze dienstverlening aan letselslachtoffers door een derde is voor Hijink Advocaten een belangrijk leermoment. Wij zijn uiteraard ook blij met de positieve feedback die wij ontvangen.

Aanbevelingen Letselschade Raad

Hijink heeft enkele aanbevelingen ontvangen van Letselschade Raad. Dit betekent dat Hijink voldoet aan het Keurmerk Letselschade. De gegeven aanbevelingen worden bij de volgende audit door de Letselschade Raad meegenomen en zijn slechts raadgevend. Hijink Advocaten is open en transparant en wil de verbeterpunten graag met u delen.

De aanbevelingen van de Letselschade Raad zijn de volgende:

“De indruk is dat de communicatie met cliënten hier en daar wat empathischer kan.”

Alle letselzaken zijn emotioneel. Wij bouwen met onze cliënten een persoonlijke band op. De communicatie met en de benadering van personen is een zeer belangrijk aspect voor ons. Niet alleen zijn wij betrokken bij de juridische afhandeling van letselzaken, maar ook uw herstel en welbevinden gaan ons nauw aan het hart. Onze inzet en betrokkenheid bij uw letselschadezaak willen wij graag op u overbrengen.

“Uit de dossiers blijkt dat cliënten niet worden geïnformeerd over de in rekening gebrachte BGK.”

Buitengerechtelijke kosten worden, indien deze niet worden vergoed door uw wederpartij, door Hijink niet aan u doorberekend. Hijink draagt dus het financieel risico. Het niet of onvoldoende informeren hangt dus samen met onze werkwijze. Wij informeren onze cliënten niet omdat het risico voor Hijink Advocaten is. De afwikkeling van buitengerechtelijke incassokosten heeft dus geen invloed op de door onze clienten te ontvangen schadevergoeding. De informatieverstrekking over buitengerechtelijke (incasso)kosten richting cliënten vinden wij belangrijk en gaan we verbeteren.

Keurmerk Letselschade aan HIJINK Advocaten
Keurmerk Letselschade aan Hijink Advocaten

Wij hopen met deze aanbevelingen de kwaliteit van onze dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen en vernemen ook graag uw mening.

Indien u vragen heeft over Letselschade neem dan gratis en vrijblijvend contact op met 0800-4455000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.