Letselschade uitkering kind naar vermogen BV

Letselschade uitkering kind naar vermogen BV vanwege fiscale voordelen. Hoe is het rechterlijk toezicht op bewindvoering over letselschade uitkering aan een minderjarig kind geregelt?

De Hoge Raad deed uitspraak over de vraag of het een daad van beschikking is (in de zin van artikel 1:441 BW) als een schadevergoeding, die werd uitgekeerd voor het ernstige letsel van een minderjarig kind, in het vermogen wordt gebracht van een besloten vennootschap.

Toezicht op bewindvoering over letselschade uitkering minderjarig kind

Op het moment dat een kind een ongeval krijgt en daarbij letselschade oploopt, zullen veelal de ouders namens het kind handelen en de letselschade claimen bij de aansprakelijke partij. Zodra er een mogelijke eindregeling wordt bereikt, hebben de ouders van het kind toestemming nodig van de rechter voor het aangaan van een dading namens een kind. Dit houdt in dat de rechter toestemming geeft aan de ouders om namens het minderjarige kind de vaststellingsovereenkomst aan te gaan. In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken genoteerd over de letselschadevergoeding en de voorwaarden van afwikkeling van de letselschadezaak.

Letselschadevergoeding minderjarig slachtoffer

Ook hoort de letselschadevergoeding van het minderjarige kind op een zogenaamde geblokkeerde bankrekening te worden gestort. Ook de ouders van het kind kunnen niet vrijelijk over deze schadevergoeding van het kind beschikken. Voor een opname van (een deel van) de schadevergoeding is toestemming van de rechter noodzakelijk.

In de letselzaak was dit alles het geval, echter werd besloten het onder bewind gestelde vermogen –letsel schadevergoeding- van het minderjarig kind met letselschade onder te brengen in een besloten vennootschap. De vraag die rijst is of dat zo maar kan?

Letselschade uitkering kind naar vermogen BV inbrengen

De vader van het minderjarige kind, dat op 10 jarige leeftijd een verkeersongeval overkwam met ernstig letsel, is tevens bewindvoerder. Het slachtoffer ontving een letseluitkering van ongeveer € 300.000 vanwege letselschade.

Aldus de fiscaal adviseur van vader, was het (belastingtechnisch) gunstiger om de letselschadevergoeding over te hevelen naar een besloten vennootschap. Enerzijds zou de constructie fiscaal voordeel opleveren, anderzijds kon hiermee worden voorkomen dat de letsel schadevergoeding zou worden betrokken bij de vaststelling van de eigen bijdrage voor AWBZ. Dit omdat in de AWZB vermogen wordt meegenomen bij beoordeling van de eigen bijdrage. Een hoger vermogen door een letselschade-uitkering leidt tot een hogere eigen bijdrage voor AWBZ. Dit leidt tot de onwenselijke situatie dat juist door het ernstige letsel waardoor een beroep is gedaan op de AWBZ en de hoogte van de letseluitkering zorgt voor een hoge eigen bijdrage.

Letsel schadevergoeding kinderen en bewind

De rechter oordeelt dat het onttrekken van een letselschadeuitkering aan het onder bewind gestelde vermogen van de minderjarige om in te brengen in een BV een daad van beschikking is in de zin van art. 1:441 lid 1 onder a BW. Hiervoor is bij een minderjarig kind toestemming nodig van de kantonrechter. De rechter van het hof oordeelt dat door deze onttrekking van de letselschade-uitkering de waarborgen die het wettelijk stelsel biedt door de toezicht van de kantonrechter onmogelijk wordt gemaakt. Zowel de kantonrechter en het hof hebben het verzoek van de vader afgewezen.
De vader van het kind met letselschade, tevens bewindvoerder, gaat in cassatie tegen dit oordeel van het hof. Naast de al aangevoerde fiscale argumenten voert de bewindvoerder van het slachtoffertje met letsel het volgende aan om tegemoet te komen aan de wettelijke waarborgen.

Letselschade uitkering kind naar vermogen BV
Letselschade uitkering kind naar vermogen BV

Aandelen in besloten vennootschap en schadevergoeding

Als bewindvoerder en tevens vader van het kind met letselschade voert vader bij de Hoge Raad een aantal argumenten aan. De belangrijkste drie zijn dat voor het bedrag van de letselschade uitkering aandelen worden verkregen in de vennootschap. Deze aandelen geven stemrecht. Op het beheer daarvan kan de kantonrechter toezicht uitoefenen. Ook bestaan er volgens wet mogelijkheden om de besloten vennootschap, of onderneming onder bewind te stellen. Tot slot kan de kantonrechter verlangen dat de bewindvoerder zekerheid stelt voor de hoogte van het bedrag van de letseluitkering.

De Hoge Raad te Den Haag verwerpt de argumenten. De Hoge Raad bevestigt dat het overhevelen van een schadevergoeding vanwege letsel door een minderjarig kind, naar een besloten vennootschap, terecht is aangemerkt als daad van beschikking waarvoor toestemming vereist is van de kantonrechter.

Vermogen vennootschap en letsel schadevergoeding

Door van de letselschade uitkering aandelen te verkrijgen in de besloten vennootschap, gaat de letseluitkering, de schadevergoeding, onderdeel uitmaken van het vermogen van de besloten vennootschap. De beschikking over dat kapitaal van schadevergoeding gaat op dat moment over op het bestuur van de besloten vennootschap. Als de kantonrechter al invloed kan uitoefenen op de wijze waarop de bewindvoerder (namens het kind met letselschade) met het vermogen van de besloten vennootschap en het stemrecht omgaat, heeft de kantonrechter nog geen zeggenschap over het vermogen van de vennootschap. Hiermee verliest de kantonrechter zijn toezicht houdende functie over de letselschade-uitkering van het kind.

Advies over letselschade bij minderjarige kinderen

Wilt u meer weten over hoe te handelen bij letsel schadevergoeding van een minderjarig kind? Heeft u vragen over letselschade na een verkeersongeluk? Bel vrijblijvend met onze letselschadespecialisten en letseladvocaat voor rechtsbijstand en letseladvies 0800-44 55 000. Ook kunt u onderstaand formulier invullen, wij bellen u binnen 15 minuten terug.

Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, letselschade advocaat, LSA

Bron: HR 20 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3334

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief