Ongereguleerde belangenbehartigers

Ongereguleerde belangenbehartigers: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd onderzoek te doen naar het handelen van ongereguleerde letselschade belangenbehartigers.

De motie is ingediend door VVD-kamerlid en voormalig advocaat mr. Ulysse Ellian. Hij wil dat het handelen van ongereguleerde belangenbehartigers wordt onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek kan vervolgens worden besloten of het nemen van maatregelen noodzakelijk is.

Wat zijn ongereguleerde letselschade belangenbehartigers?

In Nederland mag iedereen namens een ander letselschade claimen. Hiervoor is geen opleiding of lidmaatschap van een beroepsvereniging nodig. Iedereen kan en mag zichzelf dus een letselschadespecialist noemen. Er is ook geen tuchtrecht of toezichthouder voor letselschade belangenbehartigers die niet zijn aangesloten bij een keurmerk of andere vereniging.

Belangenbehartigers kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een keurmerk zoals het Nationaal Keurmerk Letselschade of een beroepsvereniging zoals de LSA. Deze belangenbehartigers moeten voldoen aan de eisen van deze organisaties. Belangenbehartigers die niet zijn aangesloten vallen niet onder de regels van een organisatie en noemen we ongereguleerde belangenbehartigers.

Letselschade advocaat is wel een beschermde titel. Letselschade advocaten moeten voldoen aan de regels van de Orde van Advocaten.

letselschade

Waarom zijn ongereguleerde belangenbehartigers een probleem?

Een aantal letselschade bedrijven lijkt het eigen belang boven het belang van het letselschadeslachtoffer te stellen. De dienstverlening van deze bedrijven is slecht en het slachtoffer krijgt niet de schadevergoeding waar hij of zij recht op heeft.

Zelfregulering letselschadesector

Minister Weerwind van Rechtsbescherming gaf eerder aan dat het Nationaal Keurmerk Letselschade de tijd moet krijgen om zichzelf te bewijzen. De minister is een voorstander van zelfregulering. Als steeds meer belangen behartigers zich aansluiten, zal de rest volgens de minister volgen:

“Hoe meer bekendheid het keurmerk krijgt, hoe meer slachtoffers gebruik zullen maken van belangenbehartigers die bij het keurmerk zijn aangesloten. Hiermee wordt het voor belangenbehartigers mijns inziens steeds aantrekkelijker om keurmerkhouder te worden en te voldoen aan de gestelde eisen.”

Motie mr. Ulysse Ellian

De tekst van de motie van mr. Ulysse Ellian:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een Nationaal Keurmerk Letselschade bestaat waarmee kwaliteit gewaarborgd wordt van letselschadebehandelaars; constaterende dat een substantieel deel van de letselschadebehandelaars niet is aangesloten bij dit keurmerk; van mening dat het belang van het slachtoffer centraal moet staan voor een letselschadebehandelaar; verzoekt de regering een onderzoek te doen naar kwalijke praktijken in de ongereguleerde praktijk van letselschadebehandelaars, en gaat over tot de orde van de dag.”

Bespreek uw schadevergoeding

Hijink advocaten is lid van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Onze werknemers zijn bovendien NIVRE gecertificeerd, lid van de LSA, NIS of een andere beroepsvereniging. Bovendien vallen wij als advocatenkantoor onder de regels van de Orde van Advocaten. Onze gereguleerde belangenbehartiger handelen uw schadeclaim gratis voor u af. Neem contact op zodat uw schadeclaim direct wordt opgepakt. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: letselschade.nu

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief