Organisator aansprakelijk voor letselschade tijdens boottocht

Organisator aansprakelijk voor letselschade tijdens boottocht van vallende geluidsbox.

Tijdens een boottocht over de grachten in Amsterdam bij deelname aan de Canal Parade, loopt het slachtoffer letsel op door een vallende geluidsbox. De kwestie komt voor de rechter met de kernvraag: Is de organisator aansprakelijk voor letselschade tijdens boottocht van een passagier.

De geluidsbox, staande op de boot, valt om op het moment dat de boot door een tunnel vaart die niet hoog genoeg is: organisator boottocht is aansprakelijk voor letsel door vallende geluidsbox.

Namens het slachtoffer met letsel die passagier was op de boot, houdt advocaat mr. Visser advocaat te Arnhem (HIJINK Advocaten) de organisator van de boottocht aansprakelijk. De Rechtbank in Amsterdam acht de organisator die de boot huurde om passagiers te vervoeren aansprakelijk. De rechtbank kwalificeert de tussen de gedupeerde en de organisator gesloten overeenkomst als vervoersovereenkomst. Dat de organisator de boot huurde en er meerdere schippers die de boot bestuurden inhuurde, verandert dat niet.

Organisator aansprakelijk voor letselschade tijdens boottocht

De gedupeerde stelt in de gerechtelijke procedure dat zij tijdens de boottocht gewond raakte omdat een geluidsbox op haar viel. Het slachtoffer met letsel houdt de organisator aansprakelijk voor het ongeluk en de letselschade. Omdat de toedracht aanvankelijk niet vaststond kreeg eiseres een bewijsopdracht. Er werd een aantal getuigen verhoord ook volgde contra-enquete. Op grond van de verklaringen heeft de rechter aangenomen dat op enig moment de geluidsbox van positie is veranderd en daarbij het slachtoffer op hoofd en rug heeft geraakt. Eiser slaagt in de bewijsopdracht, waarop de rechtbank Amsterdam aannam dat de geluidsbox op de rug van eiser is gevallen. De vervoerder schendt de zorgplicht omdat deze de geluidsbox onvoldoende had gezekerd.

Vervoersovereenkomst met organisator en zorgplicht

Eiser stelt dat er sprake is van een vervoersovereenkomst als bedoeld in artikel 8:80 BW, dan wel een overeenkomst van personenvervoer over binnenwater als bedoeld in artikel 8:970 BW, wat naar het oordeel van de rechtbank de toepasselijke rechtsgrond is. De wettelijke bepaling luidt als volgt:

de overeenkomst van personenvervoer […] waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een schip een of meer personen (reizigers) […] uitsluitend over binnenwateren te vervoeren.

De grachten van Amsterdam zijn ontegenzeggelijk als binnenwater aan te merken. De rechtbank Amsterdam neemt aansprakelijkheid aan omdat het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder, heeft kunnen vermijden en waarvan deze de gevolgen heeft kunnen verhinderen (artikel 8:82 respectievelijk 8:974 BW).

Aansprakelijkheid op contractuele verbintenis

Eiser heeft aan de vordering (mede) ten grondslag gelegd dat er sprake is van een contractuele verbintenis, zijnde een vervoersovereenkomst. Dat er sprake is van een overeenkomst is niet betwist. Wel rijst de vraag of de overeenkomst is te kwalificeren als vervoerovereenkomst waarmee gedaagde op grond van artikel 8:80 BW als organisator verantwoordelijk is voor de veiligheid van de passagiers.
Omdat vaststaat dat gedaagde voor deelname aan Canal Parade een boot huurde met de bedoeling deelnemers te vervoeren, kwalificeert de rechter de overeenkomst als vervoersovereenkomst. Hierbij maakt het niet uit dat de vervoerder anderen had ingehuurd om de boot te bestuurder.

Eigen schuld of nalatigheid

Er wordt aangevoerd dat eiser door schuld of nalatigheid zelf schuld heeft aan het ongeval en het opgetreden letsel. Aangevoerd wordt dat eiser alcohol nuttigde en onder het dansen ongelukkig is terecht gekomen. Deze stelling wordt gepasseerd nu de rechtbank heeft aangenomen dat eiser onder de box terecht is gekomen. Andere feiten of omstandigheden die op eigen schuld of nalatigheid van gedupeerde wijzen, zijn niet gebleken. Er is geen sprake van eigen schuld bij het letselslachtoffer.

Contractuele uitsluiting aansprakelijkheid voor schade

Ook is ieder beding nietig waarin de vervoerder aansprakelijkheid uitsluit en afwentelt op de passagier (artikel 8:84 respectievelijk 8:985 BW). Dit geldt ook voor de gestelde (maar niet aangetoonde) briefing die passagiers gehad zouden hebben, waarbij een uitsluiting van aansprakelijkheid is opgenomen.

De rechtbank te Amsterdam beslist dat gedaagde als vervoerder aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden letselschade.

Procederen bij letselschade

Bent u verwikkeld in een letselschadeprocedure? Wilt u een bodemprocedure of deelgeschillenprocedure starten. Bel onze schadeletsel advocaten voor advies en rechtsbijstand. Onze advocaten (LSA en NIVRE) werken landelijk en zijn lid van het Keurmerk Letselschade Bel 0800-4455000.

Door: mr. O.A.M. Hijink, letselschade-advocaat Nijmegen LSA

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Bron: Rechtbank Amsterdam 29-4-2016 | ECLI:NL:RBAMS:2015:3390 |Zaaknummer: C-13-522538 – HA ZA 12-903
  Advocaat eiser: mr. M.A. Visser HIJINK Advocaten Arnhem

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief