Soorten letselschade

Allergische reactie

Voor de beoordeling van het recht op schadevergoeding na een allergische reactie is vooral belangrijk wat tussen partijen is gecommuniceerd.

Mensen met allergieën kennen zichzelf goed. Zij weten wat wel en niet kan en gaan hier voorzichtig mee om. Door de schuld van een ander kan in een restaurant, café, op een feestje of door een onjuist etiket alsnog een allergische reactie ontstaan. De lichamelijke gevolgen van een allergische reactie zijn vaak heftig. De letselschade die ontstaat door een allergische reactie kan daarom groot zijn.

Als voorafgaand aan een allergische reactie, bijvoorbeeld door voedsel of bij een medische behandeling, duidelijk is aangegeven dat een persoon allergisch is voor een bepaald allergeen is het verhalen van de schade mogelijk. Belangrijk is in dat geval enerzijds wat de allergische persoon kenbaar maakte. Wat wist de kok of medisch behandelaar over de allergie? Anderzijds is belangrijk wat er door de producent, verwerker of gebruiker van een product is aangegeven over mogelijke aanwezige allergenen. En wat een persoon of bedrijf met de informatie over de allergie van een persoon doet.

Voor producenten gelden bovendien wettelijke regels over het melden van allergenen.

Allergische reactie

Schadeclaim allergische reactie

Als een ander aansprakelijk is voor uw allergische reactie kunt u al uw schade claimen. De letselschadevergoeding bestaat uit al uw kosten en schade. Bovendien betaalt de aansprakelijke partij smartengeld.

Bezoek na een allergische reactie door toedoen van een ander altijd uw dokter. Niet alleen vanwege uw gezondheid. Met een bezoek aan uw huisarts legt u belangrijk bewijs vast. Bewaar ook alle andere mogelijke bewijsmiddelen. Leg ook uw kosten en schade goed vast.

Hieronder vindt een aantal voorbeelden van de afhandelingen van een schadeclaim na een allergische reactie.

Wettelijke plicht vermelden allergeneninformatie

Voor producenten geldt een wettelijke plicht allergeneninformatie te verstrekken. Voor de consument moet allergeneninformatie voor alle producten gemakkelijk toegankelijk en schriftelijk controleerbaar zijn op grond van de Europese Wet Voedselinformatie (Verordening 1169/2011).
De producent is alleen verplicht allergenen te vermelden die het product bevat op basis van de receptuur of de gebruikte ingrediënten. Allergenen kunnen ook door versleping of kruisbesmetting in een product komen. Deze allergenen hoeft de producent niet te melden.

De producent moet wel zorgvuldig zijn en kruisbesmetting met allergenen proberen te voorkomen. Ook als een product door onvoorzichtigheid allergenen bevat, is de producent aansprakelijkheid voor schade door een allergische reactie.

Voorbeeld: allergische reactie massage olie

Voor de schadeclaim is belangrijk dat vast staat dat het betreffende allergeen daadwerkelijk is gebruikt.

Een vrouw wordt wegens rug- en nekklachten behandeld door een fysiotherapeut. De vrouw heeft bovendien last van eczeem. Voor de rugklachten wordt mevrouw gemasseerd. Zij geeft aan dat zij vermoed dat zij allergisch is voor Chemodol. Dit middel zit in veel massage middelen. De vrouw bezoekt enige tijd na een massage haar huisarts. Zij heeft last van rode en pijnlijke vlekken op haar huid. De vrouw stelt de fysiotherapeut aansprakelijk voor het gebruiken van een massage olie met daarin het middel waarvan zijn aangaf dat zijn daarvoor allergisch is.

Tussen de massage en het melden van de klachten zit enige tijd. De vrouw is bovendien bekend met eczeem en dus met huidproblemen. De rechtbank vindt dat daarom niet is bewezen dat er is gemasseerd met een middel dat Chemodol bevat. De rechter wijst de claim daarom af.

Voorbeeld: allergische reactie vulling

In de onderstaande zaak over een medische fout communiceert een vrouw duidelijk met een tandarts over haar allergie. De tandarts is daarom aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het gebruik van het betreffende allergeen.

Een vrouw geeft bij haar tandarts aan allergisch te zijn voor amalgaamvullingen. De tandarts gebruik toch amalgaam voor het vullen van een gaatje. De vrouw loopt door de allergische reactie ernstig letsel op. De tandarts betaalt de door haart geleden schade. De tandarts wist van de allergie van de patiënt. Door toch het product te gebruiken waarvoor de patiënt allergisch is, is de tandarts aansprakelijk voor de schade.

Voorbeeld: allergische reactie eten

Uit de onderstaande zaak blijkt dat de communicatie door de persoon met een allergie wel voldoende duidelijk moet zijn.

Een andere zaak over een allergische reactie ziet op een claim tegen de KLM. Een passagier had bij het personeel aangegeven dodelijk allergisch te zijn voor noten en schaaldieren. Na het eten van een couscous maaltijd raakte de man in een anafylactische shock. Op de ingrediëntenlijst van de couscous komen noten en schaaldieren niet voor. De rechter vindt het daarom aannemelijk dat het slachtoffer een allergische reactie heeft door sporen van noten of schaaldieren of een afgeleid product. De vliegtuigmaatschappij was daarom niet aansprakelijk.

Voorbeeld: allergisch voor hond op het werk

Een bijzonder geval in de rechtspraak betreft een allergie voor de hond van de baas. Deze zaak gaat niet over een schadevergoeding, maar over de arbeidsrechtelijke verhoudingen tussen een werkgever en werknemer.

Een werkgever neemt zijn hond mee naar het werk. Een werknemer geeft aan allergisch te zijn voor honden. De werkgever blijft desondanks zijn hond meenemen naar het werk. De werknemer blijft daarom thuis van het werk. De werknemer vordert uiteindelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst, een transitievergoeding en een schadevergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen. De rechter wijst alle vorderingen toe. Een werkgever handelt volgens de rechter ernstig verwijtbaar als onvoldoende maatregelen worden genomen naar aanleiding van het ontvangen van informatie over een allergie van een werknemer.

Alhoewel de allergie voor honden in dit geval medisch aantoonbaar was, lijkt de rechter in deze zaak hier weinig belang aan te hechten. Doorslaggevend in de beoordeling is de vraag of de werkgever voldoende serieus en zorgvuldig omging met de mededeling van de werknemer over de allergie voor honden. Of de werknemer daadwerkelijk allergisch is, is minder belangrijk.

Persoonlijk advies

Wilt u persoonlijk advies over letsel? Het bespreken van uw letsel helpt u vaak direct verder. Onze letselschade specialisten bespreken graag met u wat u is overkomen. Dit is gratis en vrijblijvend. Neem contact op met 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Gebruik dan het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief