Soorten letselschade

Traumatisch hersenletsel

Met traumatisch hersenletsel bedoelen we hersenletsel ontstaan door een ongeval.

Traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces buiten het lichaam. Zoals een verkeersongeluk of arbeidsongeval. Trauma betekent verwonding of letsel. Traumatisch hersenletsel is een vorm van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Niet aangeboren hersenletsel ontstaat na de geboorte. We onderscheiden niet aangeboren hersenletsel in traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Bijvoorbeeld bij een hersenbloeding, herseninfarct of een herseninfectie.

Traumatisch hersenletsel en schedelletsel

We onderscheiden traumatisch hersenletsel met of zonder schedelletsel. Bij hersenletsel met schedelletsel dringt een botgedeelte de schedel binnen bij een schedelbreuk of is er sprake van het binnendringen van de schedel door een kogel, steekwapen of ander scherp voorwerp.

traumatisch hersenletsel,Handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling, Schadevergoeding traumatisch hersenletsel

Handreiking traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling

De Letselschade Raad heeft de Handreiking Traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling opgesteld. Reden hiervoor is dat hersenletsel na een ongeluk vaak niet wordt herkend of erkend. Daarbij speelt ook dat het slachtoffer met hersenletsel vaak geen goed inzicht heeft in zijn eigen ziektebeeld. De handreiking geeft letselschade behandelaren een handvat om hersenletsel door trauma te herkennen. Dit voorkomt dat de veroorzaker de letselschade door het hersenletsel niet betaalt. Bovendien kan het slachtoffer voor behandeling en begeleiding doorverwezen worden naar de juiste medici en behandelaars.

Criteria traumatisch hersenletsel

De handreiking bevat een zogenaamde rodevlaggenlijst. De daarin opgenomen major en minor criteria kunnen wijzen op hersenletsel door een trauma. Bij twee major criteria of 1 major en twee minor criteria is er mogelijk sprake van hersenletsel na een ongeluk.

Major criteria:

 • Epileptisch insult na het ongeval;
 • Schedelbreuken;
 • Braken na het ongeval;
 • Focale neurologische uitvalsverschijnselen na het ongeval (moeite met spreken, lezen of schrijven, motorische uitval [moeite met bewegen], gevoelsstoornissen).

Minor criteria:

 • Na het ongeval direct hoofdpijn die aanhoudt;
 • Na het ongeval buiten bewustzijn geweest;
 • Verwondingen in het gezicht (meer dan schrammen);
 • Cognitieve stoornissen (slecht concentreren, prikkelbaar, vergeetachtig).

Schadevergoeding hersenletsel door trauma

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten, schade en gemiste inkomsten. Bij hersenletsel na een verkeersongeval of arbeidsongeval is herstelt de schade soms niet. Hierdoor ontstaat schade over een lange periode. Als u een uur minder werkt per week loopt u over een periode van 20 jaar een groot bedrag aan inkomen mis. Het is daarom belangrijk dat uw schade zorgvuldig wordt berekend.

Daarnaast bestaat er recht op smartengeld. Smartengeld vergoedt het leed, de pijn en de afname van levensvreugde van het slachtoffer. Voor de hoogte van het smartengeld is vooral van belang hoe ernstig het letsel is en hoe groot de impact van het letsel is op het leven van het slachtoffer.

Gevolgen

Veelvoorkomende gevolgen van hersenletsel door een ongeval zijn:

 • Cognitieve schade;
 • Lichamelijke beperkingen;
 • Gedragsverandering;
 • Aandachts- en concentratieproblemen;
 • Overgevoeligheid voor prikkels / overprikkeling;
 • Problemen met het geheugen;
 • Stoornissen in planning en uitvoering;
 • Vermoeidheid.

Hulp bij uw schadeclaim

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims onterecht af. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief