Verzekeringsplicht voor zzp’er

Als een zzp’er zich in een vergelijkbare positie als een werknemer bevindt, heeft de opdrachtgever een verzekeringsplicht. Deze verzekeringsplicht ziet op de schade van een ongeluk bij deelname aan het verkeer onder werktijd als bestuurder van een motorvoertuig.

Moet een opdrachtgever verkeringen afsluiten voor zzp’ers? De Hoge Raad bevestigde in een onlangs verschenen arrest dat een opdrachtgever verplicht kan zijn een verzekering af te sluiten voor een opdrachtnemer als de opdrachtnemer zich in een vergelijkbare positie bevind als een werknemer in het bedrijf van de opdrachtgever.

Verzekeringsplicht werkgever

Als een werknemer met een motorvoertuig deelneemt aan het verkeer onder werktijd moet de werkgever zorgen dat er een verzekering is die de schade van een mogelijk ongeluk dekt. Dit noemen we de verzekeringsplicht van de werkgever.

Verzekeringsplicht voor zzp’er, verzekeringsplicht zelfstandige, verzekeringsplich zzp'ers

De rechtszaak

Een voeger raakt ernstig gewond bij een eenzijdig auto-ongeluk. De voeger werkt als zelfstandige in opdracht van het voegersbedrijf van zijn ouders. De zelfstandige stelt het bedrijf van zijn ouders, de opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade. De procedure draait om de vraag of de opdrachtgever een verzekeringsplicht had ten opzichte van de zzp’er. Ofwel moet de opdrachtgever de schade dragen, omdat is nagelaten een verzkering af te sluiten voor de zelfstandige.

Beoordeling verzekeringsplicht voor zzp’er

In de zaak volgt een interessante uitspraak. Onder omstandigheden geldt dat een opdrachtgever een verzekering moet afsluiten voor opdrachtnemers. Deze verzekeringsplicht bestaat als de opdrachtnemer zich in een vergelijkbare positie bevindt als een werknemer van de opdrachtgever:

“5.2 Het hof acht niet uitgesloten dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in de rechtsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer die niet in een arbeidsrechtelijke verhouding staat tot die opdrachtgever onder omstandigheden meebrengt dat op de opdrachtgever een verzekeringsplicht rust die vergelijkbaar is met de verzekeringsplicht die die opdrachtgever op grond van artikel 7:611 BW jegens zijn werknemers heeft. Een van de bijzondere omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, die het hof in dat kader van wezenlijk belang acht is, dat de zelfstandig ondernemer, die werkzaamheden heeft verricht in de uitoefening van het beroep of bedrijf van degene in opdracht van wie de arbeid is verricht, zich in een vergelijkbare positie bevindt als een werknemer die werkzaam is in het bedrijf van de opdrachtgever.”

Opdrachtnemer in een vergelijkbare positie als een werknemer

Wanneer bevindt een opdrachtnemer zich in een vergelijkbare positie als een werknemer? Het belangrijkste kenmerk van de relatie tussen de werkgever en werknemer is de gezagsverhouding. In het geval van de gewonde voeger stelt het gerechtshof vast dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. De zzp’er bevindt zich daarom volgens het gerechtshof niet in een positie die lijkt op de positie van de werknemers van het voegersbedrijf. Het voegersbedrijf had daarom geen verzkeringsplicht.

Verzekeringsplicht voor zelfstandigen

In de voorliggende zaak nam het gerechtshof aan dat er gevallen zijn waarin de opdrachtgever een verzekering moet afsluiten voor een opdrachtnemer. In het beoordeelde geval bestond die verplichting echter niet. Het arrest kan wel verstrekkende gevolgen hebben. Een ongeluk van een ingeschakelde zelfstandige kan een opdrachtgever immers veel geld kosten. Sluit de opdrachtgever geen verzekering af dan betaalt de opdrachtgever de letselschade van de zzp’er uit eigen zak. De opdrachtgever zal voor iedere ingeschakelde zelfstandige moeten beoordelen of de zzp’er zich in een soortgelijke positie als een werknemer bevindt.

Neem contact op voor overleg

Bent u als zzp’er gewond geraakt in het verkeer? Wilt u weten wat uw risico’s zijn als opdrachtgever? Wij helpen u graag verder. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen:

  Arrest Hoge Raad
  Conclusie Advocaat-Generaal

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief