Aansprakelijkheid school voor letselschade

Aansprakelijkheid school voor letselschade: Bij letselschade opgelopen op school is de school mogelijk aansprakelijk voor de schade, maar ook een medestudent of andere partij kan aansprakelijk zijn.

Wie is er aansprakelijk voor letselschade in het onderwijs? Deze vraag is niet altijd makkelijk te beantwoorden. De aansprakelijke partij kan een school of onderwijsinstelling zijn, een leerling, een leraar of een door de school ingeschakeld bedrijf . De hieronder besproken mogelijkheden voor aansprakelijkheid bij letselschade in het onderwijs zijn:

 • De school/onderwijsinstelling is aansprakelijk;
 • Een school- of klasgenoot is aansprakelijk;
 • De school is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte (bijvoorbeeld een leraar, conciërge, schoonmaker);
 • Een derde is aansprakelijk (organisator schoolreisje, organisator gymles etc.).
Aansprakelijkheid school voor letselschade, letselschade onderwijs, zorgplicht schiool, aansprakelijkheid school, schadeclaim school

Letselschade in het onderwijs

De hier opgenomen informatie zegt niet altijd iets over een specifiek geval van letselschade in het onderwijs. De persoonlijke omstandigheden en details geven namelijk altijd de doorslag. Wilt u weten hoe het zit met uw schade of de schade van uw kind neem dan contact op. Onze specialisten geven u direct inzicht in de mogelijkheden in uw zaak.

Bij letselschade betaalt de aansprakelijke partij de kosten die u maakt om een letselschade advocaat of jurist in te schakelen. U kunt uw schade daarom meestal gratis laten afhandelen.

Zorgplicht van scholen

Scholen hebben een zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van leerlingen en het personeel. Scholen moeten alle redelijke inspanningen verrichten die nodig zijn voor een veilig schoolklimaat.
De zorgplicht van de school is niet onbegrensd. Een school kan en hoeft geen rechtstreeks toezicht te houden op al haar leerlingen. Dat bepaalde onregelmatigheden niet direct worden opgemerkt en er niet altijd direct wordt ingegrepen, betekent daarom niet dat een school niet aan haar zorgplicht voldoet. De zorgplicht van scholen betekent ook niet dat een leerling voor ieder risico moet worden behoed.

Aansprakelijkheid school vaststellen

De informatie op deze pagina geeft inzicht in de aansprakelijkheid van scholen en de aansprakelijkheid voor letselschade opgelopen op school. De details van een schadegeval geven altijd de doorslag. Als u wilt weten of een succesvolle schadeclaim mogelijk is, kunt u uw zaak bespreken met een van onze specialisten. Zo krijgt u meteen een eerlijk oordeel over de haalbaarheid.

Letselschade door leerlingen onderling

Veel letselschade in het onderwijs ontstaat door klasgenoten en schoolgenoten. In dat geval kijken we voor de aansprakelijkheid zowel naar de medeleerling als naar de onderwijsinstelling. Als leerlingen of studenten elkaar letsel toebrengen, kan ook de school een rol spelen bij de schadeclaim. Dit verschilt echter van geval tot geval. Ook hier is weer van belang welke maatregelen de school heeft genomen en welke maatregelen zij redelijkerwijs had moeten nemen.

Voor schade veroorzaakt door kinderen tot 14 jaar zijn de ouders aansprakelijk.

Letselschade veroorzaakt door een leraar

Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die ondergeschikten veroorzaken. Scholen zijn dus aansprakelijk voor letselschade veroorzaakt door een leraar, maar er zijn uitzonderingen.

Letselschade door voorzieningen en het schoolgebouw

Ook een kapotte stoel, tafel, kruk, afbrekende trapleuning of ander gebrek aan het gebouw of de inrichting kan letselschade veroorzaken. In dat geval beoordelen we of de school voldoende onderhoud en controle uitvoerde. De school is dus ook aansprakelijkheid voor de veiligheid van het schoolgebouw, de inrichting van het schoolgebouw en de lesmaterialen.

Gevaarlijke situaties op school

Daarnaast kan een school aansprakelijk zijn wegens gevaarzetting. Van gevaarzetting is sprake als er sprake is van een gevaarlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een openstaand luik, missend putdeksel op het schoolplein of een gevaarlijke afstap of trap in een schoolgebouw. De school is verplicht dit gevaar weg te nemen of er voldoende voor te waarschuwen.
Ook hier geldt dat een school niet al het gevaar kan en hoeft weg te nemen. Een school was bijvoorbeeld niet aansprakelijk toen een leerling in een trappengat naar beneden viel toen hij probeerde van de trapleuning te glijden.

Aansprakelijkheid derden

Scholen maken voor lessen en excursies soms gebruik van een derde partij. Er zijn bijvoorbeeld stichtingen die gymlessen voor het basisonderwijs verzorgen. Bij een ongeluk op school of tijdens een schoolactiviteit is het daarom altijd verstandig om te beoordelen door wie de activiteit georganiseerd is.

Studievertraging

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade en kosten die door een ongeluk ontstaan. De aansprakelijke partij betaalt ook een vergoeding voor studievertraging. Voor de hoogte van de schadevergoeding voor studievertraging gebruiken we standaard bedragen uit een richtlijn. Als uw kind door letsel tijdelijk geen onderwijs kan volgen, betaalt de aansprakelijke partij hiervoor dus een schadevergoeding.

Overleg over aansprakelijkheid school voor letselschade

Het bespreken van schade geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief