Gehoorschade door kus op oor

Gehoorschade door kus op oor: Letselschade door een kus? Het kan! Een ex-partner aansprakelijk stellen voor een kus klinkt overdreven. Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag ziet echter op een schadeclaim voor gehoorschade door een kus op het oor.

Verandering van druk kan gehoorschade veroorzaken. Bijvoorbeeld in een vliegtuig, bij het duiken, door een klap op het oor of zoals in dit geval een kus op het oor. De rechter oordeelt dat niet voorzienbaar was dat een kus op het oor schade zou veroorzaken. De schadeclaim wordt daarom afgewezen.

Casus kus op oor

Een stelletje wordt wakker in een hotelkamer.
Hij geeft haar: ‘een paar kusjes in haar hals en op haar oorlel.’
Een van de kussen is op haar oor en doet pijn.
Zij zegt: ‘auw’.
Hij zegt: ‘stel je niet aan’.
Zij zegt: ‘zal ik het eens bij jou doen?
Zij kust hem op het oor. Hij loopt gehoorschade op, waaronder tinnitus.
Het vonnis van de procedure tussen de ex-partners vermeldt niet of de relatie terplekke eindigde.

Deelgeschil gehoorschade

De man vraagt de rechter om in een deelgeschil de aansprakelijkheid van zijn ex-partner vast te stellen. De rechter schets het beoordelingskader:

‘De rechtbank stelt voorop dat het uitgangspunt in het Nederlandse recht is dat ieder zijn eigen schade draagt. Dat is alleen anders, als die schade het gevolg is van het onrechtmatig handelen van iemand anders. De vraag is dus of de kus van [verweerster sub 1] , waardoor [verzoeker] schade heeft opgelopen, als een onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd.’

Kus is onrechtmatig als schade voorzienbaar is

De rechter beoordeelt of de kus onrechtmatig was. Daarvoor bekijken we of de aansprakelijke partij de schade kon voorzien. Wist de vrouw dat een kus op het oor gehoorschade kon veroorzaken?:

‘Volgens vaste rechtspraak is een handeling waardoor iemand anders (onbedoeld) letsel oploopt alleen onrechtmatig, als de kans op een ongeval zo groot is, dat de ander zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had moeten onthouden (HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1576 (Zwiepende tak)). Met andere woorden: alleen als [verweerster sub 1] de kus heeft gegeven terwijl zij wist (of moest weten) dat de kans groot was dat [verzoeker] daardoor schade zou lijden, heeft zij onrechtmatig gehandeld.’

Bewijzen dat een kus gevaarlijk is

De bewijslast ligt bij de eisende partij. De man moet aantonen dat in Nederland algemeen bekend is dat een kus op het oor gehoorschade kan veroorzaken. Of iets een zogenaamd ‘feit van algemene bekendheid’ is, kan onder andere blijken uit de beschikbaarheid van de informatie op het internet. Dat de eisende partij alleen buitenlandse websites als bewijs aandraagt helpt niet. De rechter oordeelt dat dit bijdraagt aan het bewijs dat het gevaar van een kus op het oor in Nederland onbekend is. De rechter verwijst daarnaast naar een verklaring van de kno-arts. Deze arts verklaarde dat hij weinig letsel ziet als gevolg van een kus op het oor. De schade door een kus op het oor was daarom niet voorzienbaar en de claim wordt afgewezen.

Dat iets pijn doet betekent niet dat kans op schade bekend is

De vrouw kust de man op het oor, omdat hij haar op die manier pijn deed. De man vindt dat hieruit blijkt dat de vrouw wist dat een kus op het oor gevaarlijk is. De rechter vindt dat uit de eerdere kus op het oor niet blijkt dat de vrouw wist dat een kus op het oor schade kon veroorzaken. Weten dat iets pijn doet is geen reden om aan te nemen dat bekend is dat er schade kan ontstaan.

Je partner aansprakelijk stellen

In dit geval gaat het om een procedure tussen ex-partners. Dat klinkt heftig. Maar in de praktijk is schade verhalen op een bekende vaak een zakelijke procedure. Ook bijvoorbeeld het aansprakelijk stellen van een huidige partner kan verstandig zijn. De aansprakelijkheidsverzekeraar van een partner, familielid of kennis biedt soms een mogelijkheid om schade te claimen. Een letselschade advocaat kan u helpen uw mogelijkheden te onderzoeken.

Bespreek uw schadeclaim

Een letselschade advocaat claimt uw schade gratis bij de aansprakelijke partij. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraaki.nl Rechtbank Den Haag 25 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5763

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief