Klachten door revalidatieoefeningen

Klachten door revalidatieoefeningen: Revalideren is werken aan je herstel. Maar ook tijdens de revalidatie kan letselschade ontstaan. Bijvoorbeeld als er bij oefeningen voor nekklachten rugklachten ontstaan. Wie is er aansprakelijk voor letsel dat door de revalidatie ontstaat?

Een man staat in zijn bedrijfswagen met aanhanger stil voor een rood stoplicht. Een automobilist rijdt achter op de aanhanger. De aanhanger schiet los en botst op de bedrijfswagen. De bestuurder van de bedrijfswagen loopt nekklachten op door de aanrijding. Bij het uitvoeren van revalidatieoefeningen schiet het ook in zijn rug. De verzekeraar van de achteraanrijder vindt dat de tijdens de revalidatie opgelopen rugklachten niet het gevolg zijn van de aanrijding. De rechtbank Gelderland beoordeelt of er sprake is van een causaal verband tussen de kop-staartbotsing en de rugklachten.

Klachten door revalidatieoefeningen

Arrest Vermaat/Staat

De aansprakelijk gestelde partij doet een beroep op het arrest Vermaat/Staat. Het arrest Vermaat/Staat ziet op een man die volledig arbeidsongeschikt is na een verkeersongeluk. 7 jaar na het verkeersongeluk krijgt de man een hartinfarct. Door de infarct zou de man, ook zonder het verkeerongeval, volledig arbeidsgeschikt zijn geworden. De Hoge Raad bepaalde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker van het verkeersongeval eindigt door het tweede ongeval dat dezelfde schade veroorzaakt. We noemen dit ook wel een ‘doorbreking van het causaal verband’. De rechtbank verwoordt dit in deze uitspraak als volgt:

“De Hoge Raad overweegt dat dan de aansprakelijkheid van de eerste veroorzaker eindigt, omdat dezelfde duurschade na de tweede oorzaak ook zou zijn ontstaan, indien de eerste zich niet had voorgedaan.”

Rugklachten door revalidatie nekklachten

Dat de rugklachten ontstonden tijdens de revalidatieoefeningen stond in deze zaak niet ter discussie. De rechter vindt dat de rugklachten het gevolg zijn van het ongeval. De revalidatie en de revalidatieoefeningen waarbij het de man in zijn rug schoot, waren zonder de aanrijding namelijk niet nodig geweest. Er is daarom volgens de rechter een direct verband tussen de aanrijding en de rugklachten die tijdens de revalidatie ontstonden. Het causaal verband wordt in dit geval dus niet doorbroken. Zonder ongeluk geen revalidatieoefeningen en zonder revalidatieoefeningen geen rugklachten.

Gewond raken tijdens de revalidatie

In deze zaak voert het slachtoffer zeer specifieke revalidatie oefeningen uit. De rechter neemt aan dat deze oefeningen niet waren uitgevoerd zonder het ongeval. Voor veel andere activiteiten geldt niet dat er een direct verband is met een ongeluk.

Bespreek uw schadevergoeding

Onze specialisten helpen u direct verder. Het bespreken van uw zaak geeft u inzicht in uw rechten en mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief