Letselschade berekenen

Functieverlies

Met functieverlies bedoelen we het afnemen van de functionaliteit van een lichaamsdeel door letsel. Als een ander uw functieverlies veroorzaakt, krijgt u een schadevergoeding. Het vaststellen van de mate van functieverlies is een hulpmiddel bij het berekenen van letselschade.

Bij letselschade stellen we het letsel en schade vast. Letsel leidt tot beperkingen. Deze beperkingen veroorzaken schade. Functieverlies zegt iets over het letsel en welke beperkingen het letsel veroorzaakt. Deze (medische) informatie gebruiken we vervolgens om de letselschade en schadevergoeding vast te stellen.

Percentage functieverlies

We drukken functieverlies uit in een percentage. Een deel van de schade bij letsel bestaat uit beperkingen. Per lichaamsdeel kunnen we verlies van functie in een percentage uitdrukken. Hiervoor worden in de medische wereld tabellen gebruikt. Aan de hand van de percentages van de verschillende lichaamsdelen kunnen we een percentage functieverlies voor de gehele persoon vaststellen. Dit noemen we functionele invaliditeit of blijvende invaliditeit.

Functieverlies, functie verlies, functieverlies letselschade,schadevergoeding functieverlies

Arbeidsongeschiktheid en functieverlies

Beperkingen door functieverlies zijn persoonlijk. Wat wij voor het ongeluk deden, bepaalt onze beperkingen en dus de schade. Functieverlies zegt daarom op zichzelf niets over schade. De mate van arbeidsongeschiktheid die ontstaat door het verliezen van de functionaliteit van lichaamsdelen zegt wel iets over de schade. Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt namelijk verlies van inkomen of omzet/winst. We bekijken dus eerst algemeen wat iemand niet meer kan. Vervolgens bekijken we om de schade vast te stellen specifiek wat deze beperkingen betekenen voor het leven van de persoon met functieverlies.

Schadevergoeding functieverlies

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade, kosten en gemiste inkomsten/omzet. Blijvend verlies van functioneren van een lichaamsdeel leidt vaak tot veel schade. Het letsel is blijvend. Het slachtoffer heeft de rest van zijn leven last van de beperkingen. We berekenen daarom schade over een lange periode. Inkomensverlies berekenen we tot aan de pensioendatum. Andere schadeposten lopen zelfs het hele leven door. Zelfs bij relatief beperkt functieverlies kan de schade daarom hoog oplopen. Mogelijke schadeposten zijn:

 • Verlies van inkomen/omzet;
 • Niet vergoedde kosten voor medische behandeling;
 • Eigen risico van de zorgverzekering;
 • Kosten voor extra kinderopvang, hulp in de huishouding, woning- en tuin onderhoud etc.;
 • Kosten zonder nut (de vakantie die niet doorging, ongebruikte concertkaartjes, ongebruikt sportschoolabonnement).

Smartengeld

Daarnaast heeft u recht op smartengeld. Smartengeld vergoedt de immateriële schade van een ongeluk. Deze schade bestaat uit pijn, leed, ongemak, depressie en andere negatieve gevoelens. Bekijk onze pagina met smartengeld voorbeelden voor inzicht in uw recht op smartengeld.

Uw schade claimen

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claims een goede kans hebben. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in waarna wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief