Letselschade berekenen

Functionele invaliditeit

Met functionele invaliditeit bedoelen we een blijvende stoornis/beperking van een lichaamsdeel. We drukken functionele invaliditeit uit in een percentage.

We gebruiken de functionele invaliditeit voor het berekenen van letselschade. De beperkingen en mogelijkheden van een persoon met letsel bepalen namelijk de schade. Daarvoor zijn ook de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer van belang.

Functionele invaliditeit percentage

Het vaststellen van beperkingen en de mate waarin iemand functioneel invalide is, is werk voor medici. We bekijken hiervoor eerst het functieverlies van afzonderlijke lichaamsdelen. Vervolgens berekenen we het verlies van functionaliteit van het hele lichaam.

Als voorbeeld nemen we volledig functieverlies van een hand. Als een hand 18 % is van een arm en een arm 23% van het lichaam is het percentage functionele invaliditeit bij volledig functieverlies van een hand 4,14 % (18% van 23). 4,14% is in dat geval ook het percentage functionele invaliditeit van de gehele persoon.

Functionele invaliditeit, Functionele invaliditeit percentage, schadevregoeding functionele invaliditeit, letselschade functionele invaliditeit

Functieverlies, functionele – en blijvende invaliditeit

Met functieverlies doelen we op blijvende afname van het functioneren van een lichaamsdeel. Aan de hand van de beperkingen van lichaamsdelen berekenen we de functionele invaliditeit van de gehele persoon. In de letselschade praktijk gebruiken we ook de term blijvende invaliditeit. Beiden begrippen hebben dezelfde betekenis.

Functionele invaliditeit en arbeidsongeschiktheid

Een percentage functionele invaliditeit zegt iets over het letsel en niet over de schade. De schade die ontstaat door beperkingen is namelijk afhankelijk van het werk dat iemand doet. Als een persoon 1% functioneel invalide is, hebben sommige personen nauwelijks schade. Terwijl een ander persoon volledig arbeidsongeschikt is.

Een voorbeeld is het verlies van een teen of vinger. De beperkingen die hierdoor ontstaan bij kantoorwerk zijn klein. Voor een professionele sporter kan amputatie van een teen leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid. Amputatie van een vinger kan voor een musicus of kunstschilder volledige arbeidsongeschiktheid betekenen. Het missen van dezelfde vinger is voor een telefonist, verkoper, jurist of belastingadviseur slechts een kleine beperking.

Schadevergoeding

De letselschadevergoeding bestaat uit alle schade, kosten en gemiste inkomsten/omzet. Mogelijke schadeposten zijn:

 • Verlies van inkomen/omzet;
 • Niet vergoedde kosten van medische behandeling;
 • Kosten voor hulp in de huishouding, werkzaamheden in en om het huis, kinderopvang
 • Reis- en parkeerkosten;
 • Kosten zonder nut (ongebruikte concertkaartjes, de geboekte en betaalde vakantie die niet doorging, een ongebruikte sportschoolabonnement etc.).

U moet uw schade bewijzen. Leg uw schade daarom goed vast. Hierdoor voorkomt u dat de tegenpartij uw schade niet betaalt.

Smartengeld

Bij letsel heeft u ook recht op smartengeld. Smartengeld vergoedt de immateriële schade van een ongeluk. Deze schade bestaat uit de geleden pijn, ongemak, depressie en andere negatieve gevoelens. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de persoonlijke omstandigheden.

Uw schade claimen

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claims een goede kans hebben. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-44 55 000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in waarna wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief