Loonregres vordering (6:107a BW)

Loonregres vordering 6:107a BW: Uw werknemer wordt ziek door toedoen van een ander en u moet uw werknemer tijdens ziekte doorbetalen. Wat kunt u doen met deze loonschade?

Wanneer uw werknemer ziek wordt, dient u in beginsel het loon voor 70% door te betalen voor een periode van 104 weken. In sommige cao’s is zelfs afgesproken dat u als werkgever méér dan de wettelijk verplichte 70% doorbetaalt bij ziekte. Als het ziek zijn van uw werknemer wordt veroorzaakt door een ander, bijv. omdat een ander aansprakelijk is voor een auto-ongeval dat uw werknemer is overkomen, dan kunt u uw loonschade onder voorwaarden verhalen op de aansprakelijke partij. Ook als uw werknemer is mishandeld of als sprake is van een medische fout, is een loonregres vordering mogelijk.

Loonregres vordering

Het regresrecht van de werkgever is een afgeleid recht. Het is beperkt tot het bedrag waarop de werknemer zelf aanspraak zou kunnen maken jegens de aansprakelijke partij als er geen loondoorbetalingsverplichting zou zijn. Het verhaal van de werkgever is dus beperkt tot het netto doorbetaalde loon.

In beginsel komt de loonschade die de werkgever lijdt, doordat hij zijn zieke werknemer moet doorbetalen terwijl de ziekte wordt veroorzaakt door een ander, voor vergoeding in aanmerking. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Zo komt loonschade bijvoorbeeld niet voor vergoeding in aanmerking als de ziekte van de werknemer is veroorzaakt door een kind van onder de veertien of als de ziekte van de werknemer wordt veroorzaakt door een collega van hem.

Wat is loonschade?

Allereerst behoort tot het begrip ‘loonschade’ het loon dat u tijdens de ziekte van uw werknemer aan hem doorbetaalt. Deze schade kan onder voorwaarden worden verhaald op de tegenpartij als de ziekte van uw werknemer door toedoen van een ander is veroorzaakt. Stel, uw werknemer krijgt een auto-ongeluk. Uw werknemer loopt whiplashklachten op en kan de komende weken niet komen werken. Het ongeval is veroorzaakt door een ander en diens verzekeraar heeft de aansprakelijkheid inmiddels erkend.

Met de bedrijfsarts worden de mogelijkheden bekeken om weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. Naast het door te betalen loon tijdens ziekte, maakt u als werkgever dus ook re-integratiekosten. Onder re-integratiekosten vallen o.a. de kosten voor een bedrijfsarts, maar als de werknemer door het ziek zijn bijvoorbeeld een aangepaste werkplek nodig heeft, dan kunnen de kosten hiervoor onder omstandigheden ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Daarnaast bent u als werkgever, ook in geval van ziekte, verplicht om vakantiegeld te betalen over het brutoloon van de werknemer. Sommige werknemers ontvangen daarnaast ook een eindejaarsuitkering. De opbouw van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering gaat bij ziekte gewoon door. Ook het te betalen vakantiegeld en de eventuele eindejaarsuitkering komen daarom voor vergoeding in aanmerking.

Kortom, onder loonschade valt: het netto door te betalen loon tijdens ziekte, de re-integratiekosten, het tijdens de ziekte opgebouwde vakantiegeld en de eventuele eindejaarsuitkering berekend over de periode van ziekte. In de meeste gevallen komen ook de redelijke advocaatkosten die een werkgever heeft gemaakt om zijn loonschade te verhalen voor vergoeding in aanmerking.

Verjaringstermijn loonregres vordering

Om de loonschade te kunnen verhalen is het van belang dat u als werkgever binnen vijf jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van uw werknemer de vordering bij de aansprakelijke partij indient. Na deze vijf jaar is het in beginsel niet meer mogelijk om de loonschade bij de aansprakelijke partij neer te leggen, tenzij deze termijn wordt gestuit.

Letselschade van uw werknemer

Naast de loonschade die u als werkgever lijdt, heeft uw werknemer te maken met letselschade. Wij kunnen zowel uw loonregres vordering als de letselschade van uw werknemer in behandeling nemen.

Contact met een advocaat loonschade?

Als u te maken krijgt met een situatie waarin u uw zieke werknemer moet doorbetalen, terwijl uw werknemer ziek is geworden door toedoen van een ander, dan kunt u contact opnemen met onze advocaten en juristen. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden om uw loonschade te verhalen. U ons bereiken op ons landelijk nummer 0800-4455000

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u die uiteraard vrijblijvend stellen aan één van onze medewerkers.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief