Ongeval bedrijfsfeest en letselschade

Ongeval bedrijfsfeest: Goed werkgeverschap en de zorgplicht van een werkgever: Artikel 7:611 BW en artikel 7:658 BW.

Werkgevers hebben een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers. In een uitspraak van de Kantonrechter te Utrecht kwam de letselschade van een werknemer die een ongeval overkwam tijdens een personeelsfeest aan de orde. De uitspraak geeft inzicht in de bescherming van werknemers door de wetgever. In de uitspraak komt de wisselwerking tussen artikel 658 boek 7 BW (de zorgplicht van de werkgever) en artikel 611 boek 7 BW (het vereiste van goed werkgeverschap) naar voren.

Ongeval bedrijfsfeest

De zaak is als volgt. Een werknemer ontvangt een uitnodiging voor het personeelsfeest van zijn werkgever. Hij gaat met zijn eigen auto naar het personeelsfeest. De verharde parkeerplaats bij de evenement locatie is vol. De werknemer parkeert zijn auto, terwijl het nog licht is, op een onverhard, oneffen en met afval bezaait stuk grond. De parkeerplek is ’s nachts niet verlicht. ’s-Avonds, in het donker, komt de werknemer vlak bij zijn auto ten val. Hij komt met zijn hand in een stuk glas. Door de glasverwonding ontstaat een slagaderlijke bloeding. De man wordt vier maal geopereerd aan zijn hand. Het letsel is echter blijvend en herstelt niet volledig.

Zorgplicht werkgever en goed werkgeverschap en ongeval bedrijfsfeest

Voor aansprakelijkheid op grond van artikel 658 boek 7 BW is een voldoende nauw verband noodzakelijk tussen de activiteiten (waarbij de schade ontstond) en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden. Alle werknemers van het bedrijf waren uitgenodigd. De uitnodiging was vrijblijvend. Aanwezigheid was niet verplicht en er werd geen druk uitgeoefend op de werknemers om aanwezig te zijn. Betreffende werknemer was geen deel van het management en had ook geen leidinggevende functie. Alhoewel de werkgever een zeker belang heeft bij de saamhorigheid die een dergelijk samen zijn veroorzaakt is er geen sprake van een voldoende nauw verband tussen het feest en de functie/werkzaamheden van het slachtoffer. De werkgever heeft in dit geval dus geen zorgplicht.

Ongeval bedrijfsfeest, letselschade personeelsfeest

Ongeval bedrijfsfeest: Goed werkgeverschap

Door werknemers te laten parkeren op een oneffen, met rommel bezaaid en slecht of onverlicht terrein worden ze aan een bijzonder gevaar blootgesteld volgens de rechter. Dit handelen van de werkgever is in strijdt met het goed werkgeverschap. Artikel 611 boek 7 BW heeft een vangnet functie. Artikel 7:658 BW geldt alleen tijdens werkzaamheden. De werkgever moet zorgen dat werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Als een werknemer letsel oploopt buiten zijn werkzaamheden kan de werkgever alsnog worden aangesproken. De vereisten van goed werkgeverschap gelden ook buiten de werkplaats en werktijd.

Uitspraak rechtbank Utrecht

Dat het feest niet georganiseerd wordt door de werkgever zelf, maar hiervoor een evenementenbureau is ingeschakeld, doet niet ter zake. De verplichtingen die de werkgever heeft jegens haar werknemers worden niet ter zijde geschoven door het inschakelen van een derde. Aansprakelijkheid vanwege strijdt met goed werkgeverschap is mogelijk als de werkgever derden inschakelt voor bepaalde diensten. De kantonrechter doet geen einduitspraak. De werkgever verweert zich door te stellen dat er geen sprake was van een onverlicht en met rommel bezaait parkeerterrein. Het slachtoffer wordt opgedragen hiervoor bewijs te leveren.

Juridisch advies over ongeval bedrijfsfeest

Als u tijdens uw werk, of tijdens een aanverwante activiteit, letselschade oploopt, is uw werkgever in veel gevallen aansprakelijk. Wilt u vrijblijvend advies of de haalbaarheid van uw zaak bespreken met een letselschadespecialist of letseladvocaat, neem dan gratis contact op via 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief