Digitaal procederen: veranderingen in het procederen bij de rechtbank onder de KEI-procedure

Sinds 1 september 2017 is de KEI-procedure in werking getreden. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak. Het doel van KEI is het toegankelijker maken van de rechtspraak voor burgers. Dit doet KEI door digitaal procederen. Door digitaal procederen wordt getracht de rechtspraak minder formeel te maken.

Digitaal procederen onder KEI

Het invoeren van de KEI-procedures gebeurt in fases. Binnen het civiel recht heeft de eerste verandering op 1 september 2017 plaatsgevonden. Deze verandering ziet op vorderingen waarbij een advocaat verplicht is. Alleen de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland doen mee aan deze pilot. Bij deze soort vorderingen bij deze rechtbanken is het verplicht om digitaal te procederen.

digitaal procederen advocaat arnhem nijmegen
Digitaal Procederen

Procesinleiding in plaats van dagvaarding en verzoekschrift

Dit houdt in dat slechts één schriftelijke ronde bestaat welke digitaal aangeleverd moet worden. De eisende partij leidt een proces in met een procesinleiding in plaats van een dagvaarding of een verzoekschrift. De gedaagde partij, vanaf nu de verweerder, reageert met een verzoekschrift. Dit geldt voor zowel de dagvaardingsprocedure als de verzoekschriftprocedure, deze procedures worden geüniformeerd tot één basisprocedure.

Mondelinge behandeling / comparitie

Na de procesinleiding en het verzoekschrift als antwoord zal een mondelinge behandeling plaatsvinden. Net als in de ‘oude’ procedure kunnen partijen hierbij de standpunten toelichten, deskundigen en getuigen ondervragen of tot een schikking proberen te komen. Na deze mondelinge behandeling zal de rechter tot een uitspraak komen. Deze uitspraak is terug te vinden in het Mijnrechtspraak-portaal. Dit is eenzelfde soort portaal als het Mijnoverheid-portaal. Rechtszoekenden kunnen inloggen met hun DigiD om o.a. processtukken in te dienen en uitspraken te bekijken.

Verandering procesrecht

Ondanks dat de nieuwe uniforme procesinleiding voor zowel de oude dagvaardings- als verzoekschriftprocedure als grootste verandering gezien kan worden, zijn er meer veranderingen doorgevoerd. Zo is inschakeling van een deurwaarder voor het afleveren van de procesinleiding bij de verweerder niet verplicht. U kunt de procesinleiding zelf bij de verweerder afgeven. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat indien de verweerder niet op zitting verschijnt, geen verstekvonnis gewezen kan worden. Hiervoor is tussenkomst van een deurwaarder verplicht.
Daarnaast zijn ook de termijnen waarbinnen gereageerd moet worden door partijen en rechtbanken korter geworden. Zo heeft de verweerder minimaal twee maar maximaal zes weken, afhankelijk van de soort zaak, om een verweerschrift in te dienen. Aan de rechter is de taak om binnen negen tot vijftien weken, weer afhankelijk van de soort zaak, de mondelinge behandeling te bewerkstelligen. Op deze manier kunnen procedures aanzienlijk versneld worden waardoor snel een uitspraak van de rechter zal volgen.
Ook heeft de KEI-procedure een grotere rol voor de rechter gecreëerd. Partijautonomie blijft uiteraard het uitgangspunt, maar de rechter heeft de mogelijkheid gekregen om beter in te spelen op de complexheid van zaken aangezien de rechter af mag wijken van de basisprocedure indien hij dit wenselijk acht. Dit alles gaat uiteraard in overleg met de partijen om de partijautonomie te waarborgen.

Naar de rechter met advocaat

Bent u gedagvaard, wilt u iemand dagvaarden of moet u verschijnen bij de rechter? Win advies in van een advocaat. Heeft u vragen over de KEI-procedure, of meent u te moeten procederen via de KEI-procedure? Onze advocaten zijn specialisten in procederen, graag staan wij u bij met advies op maat en kunnen landelijk procederen. Bel vrijblijvend 0800-4455000 of plaats een terugbel verzoek onderstaand.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres