Letselschade

Letselschade jurisprudentie

Taxus-arrest (Hulshof/Broen): Hoge Raad, 22 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1347

De belangrijkste regel uit het Taxus-arrest is dat voor aansprakelijkheid van belang is of het gevaar kenbaar is. Het Taxus-arrest of taxusstruik-arrest van de Hoge Raad is een voor de letselschadepraktijk belangrijke uitspraak.

Het eten van Taxusstruiken kan dodelijk zijn voor paarden. Dit is echter geen feit dat algemeen bekend is. Het nemen van veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat een paard taxusstruiken zou eten, was dan ook niet nodig. De belangrijkste rechtsregel uit het Taxus-arrest is dat bij de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid de kenbaarheid van het gevaar een rol speelt.

Bekijk ook andere belangrijke letselschade jurisprudentie.

taxus arrest, taxusstruik arrest, Hulshof Broen, Hoge Raad, 22 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1347

Casus Taxus-arrest

Hulsbosch heeft een weiland waar twee paarden grazen. De tuin van Broen grenst aan dit weiland. Bij de afrastering van het weiland heeft Broen een afvalhoop. Verhoeven, een kennis van Broen, gooit een taxusstruik op de afvalhoop van Broen. De paarden van Hulsbosch eten van de taxus en overlijden. Verhoeven en Broen wisten niet dat taxus giftig was voor paarden. Hulsbosch stelt Broen en Verhoeven aansprakelijk voor zijn schade.

Rechtsregels Taxus-arrest

Zijn Broen en Verhoeven aansprakelijk, omdat de paarden van Hulsbosch de taxus van Verhoeven van de afvalhoop van Broen aten? De procedure komt uiteindelijk bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt dat Verhoeven en Broen niet onrechtmatig handelde en daarom niet aansprakelijk zijn. Dat taxus giftig is voor paarden is niet algemeen bekend. Dat taxus giftig was wisten Broen en Verhoeven niet en hoefden zij ook niet te weten, omdat dit geen feit van algemene bekendheid is. Broen en Verhoeven hadden daarom niet oplettender of voorzichtiger hoeven te zijn. Bij de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid speelt de kenbaarheid van het gevaar dus een belangrijke rol. De Hoge Raad verwoordt dit als volgt:

“De in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid reikt namelijk niet zo ver dat iemand die een plant of struik onder zich heeft waarvan hij de giftigheid niet kent of behoeft te kennen, verplicht zou zijn om deze plant of struik op zodanige wijze onder zijn controle te houden dat zij geen gevaar kan opleveren.”

Feit van algemene bekendheid

In artikel 149 lid 2 Rechtsvordering staat het volgende:

“Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels mogen door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag worden gelegd, ongeacht of zij zijn gesteld, en behoeven geen bewijs.”

Feiten van algemene bekendheid zijn volgens de rechtspraak gegevens die ieder van de rechtstreeks bij het geding betrokkenen geacht moet worden te kennen of die hij zonder noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen kan achterhalen.

Toepassing Taxusstruik-arrest

Een vrouw stapt bij een tankstation uit de auto om te tanken. Zij ziet een brandstofslang liggen, stapt hier over heen en struikelt even verderop over een andere brandstofslang. Het gerechtshof Arnhem verwijst naar het Taxus-arrest. Volgens het Hof speelt bij de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid de kenbaarheid van het gevaar een rol op grond van het Taxus-arrest. Omdat de vrouw de eerste brandstofslang had zien liggen, had zij de vereiste oplettendheid kunnen en moeten betrachten. De pomphouder is daarom niet aansprakelijk voor het struikelen over de slang.

Giftige planten in veevoer

Een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laat zien dat de hoedanigheid en het doel van de handeling een rol kunnen spelen bij de beoordeling. Staatsbosbeheer levert kuilvoer aan een veehouder. In het kuilvoer zit Jacobskruiskruid. Jacobskruiskruid is giftig voor runderen. Veel dieren worden ziek of overlijden en de veehouder lijdt schade. Staatsbosbeheer doet een beroep op het Taxus-arrest. De rechter wijst dit af, omdat er niet van kan worden uitgegaan dat de medewerkers van Staatsbosbeheer de giftigheid van het Jacobskruiskruid niet kenden of behoorden te kennen.

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bronnen:

  Hoge Raad Taxus-arrest (niet gepubliceerd)
  Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Veevoer
  Gerechtshof Arnhem struikelen over slang benzinepomp

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief