Letselschade

Letselschade jurisprudentie

Met jurisprudentie wordt het geheel van alle rechterlijke uitspraken bedoelt. De letselschade jurisprudentie bestaat uit alle uitspraken die relevant zijn voor de afhandeling van letselschade.

Veel wetten en regelingen geven rechters een bepaalde vrijheid. Termen als redelijkheid, billijkheid, zorgvuldigheid en een redelijke termijn moeten worden ingevuld. Voor het recht zijn uitspraken van rechters daarom belangrijk. Aan de hand van een onderzoek naar relevante letselschade jurisprudentie kan een jurist vaststellen hoe een geschil beoordeeld wordt.

Smartengeld jurisprudentie

Smartengeld wordt in Nederland naar redelijkheid vastgesteld. Om smartengeld te berekenen wordt de toekenning van smartengeld in soort gelijke gevallen bekeken. Aan de hand van de in het verleden toegekende smartengeld bedragen kan een smartengeldvordering worden berekend. Voor het vaststellen van smartengeld zijn dus alle rechterlijke uitspraken waarin smartengeld is toegekend van belang. De ANWB verzameld deze uitspraken in de ANWB smartengeldgids. De smartengeldgids is een veel gebruikt hulpmiddel bij smartegeldberekeing.

Letselschade uitspraken

Hieronder vindt u een overzicht van uitspraken die relevant kunnen zijn bij de afhandeling van uw letselschade. Bij de uitspraken is tevens aangegeven waar de uitspraak over gaat.

  • Arena arrest, de werkgever heeft een verzekeringsplicht voor werknemers die deelnemen aan het verkeer;
  • Broodmes arrest, hoever gaat de zorgplicht van de werkgever?;
  • Davelaar/Allspan, geldt de zorgplicht van werkgevers ook voor zzp’ers?;
  • Kelderluik arrest, wat is gevaarzetting?, wanneer is iemand aansprakelijk voor het creëren van een gevaarlijke situatie;
  • Jetblast arrest, gevaarzetting;
  • Taxibus arrest, shockschade: schadevergoeding naasten en nabestaanden voor hevige confrontatie met een ongeval van een dierbare;
  • Wilnis-arrest, de eigenaar van een opstal is niet aansprakelijk als een gebrek objectief gezien niet kenbaar is;
  • Zwiepende tak arrest, het verschil tussen een ongelukkige samenloop van omstandigheden en een onrechtmatige gedraging is de grote van de kans op een ongeluk/schade door deze gedraging.

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief