Om schade te claimen bij een tegenpartij stelt u de tegenpartij aansprakelijk.

Aansprakelijk stellen betekent dat u de tegenpartij (schriftelijk) meedeelt dat u schade opliep die de tegenpartij veroorzaakte en dat u hiervoor een vergoeding wilt. De aansprakelijkstelling wordt meestal opgepakt door een verzekeraar. De verzekeraar neemt vervolgens een standpunt in of zij de schade betalen. Partijen onderhandelen vervolgens over de schade. Sluiten partijen geen overeenkomst dan kan de zaak aan een rechter worden voorgelegd.

De meeste schade die mensen claimen bij een tegenpartij ontstaat door verkeersongevallen. Andere schade oorzaken zijn bijvoorbeeld arbeidsongevallen, hondenbeten of letsel door een medische fout.

Voor het claimen van schade bij een tegenpartij is het soort schade niet belangrijk. Voor schade aan goederen, zoals autoschade, en schade door verwonding (letselschade) gelden dezelfde regels. De grondslag voor de schade claim op de tegenpartij kan wel verschillen. Bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van de bezitter van een dier of opstal of aansprakelijkheid op grond van een gesloten overeenkomst.

Aandachtspunten schade claimen bij tegenpartij

Bij alle schade geldt dat om schade te claimen bij een tegenpartij bewijs nodig is. Het benodigde bewijs ziet op het ontstaan van de schade en de omvang van de schade. U vergroot uw kans op een letselschadevergoeding door de volgende bewijsmaterialen te verzamelen:

 • Bezoek altijd een dokter (een doktersverslag bewijst welk letsel er ontstond en wanneer het ontstond);
 • Foto’s van de situatie en van de schade;
 • Getuigenverklaringen;
 • Schakel als dat nodig is de politie in (de politie stelt een proces-verbaal op);
 • Vul samen met de tegenpartij het schadeformulier in (na een verkeersongeluk);
 • Bewaar bewijs van kosten en schade (bonnetjes, rekeningen, betaalbewijze, kilometer overzicht, etc. ).
schade claimen bij tegenpartij, autoschade claimen bij tegenpartij, claimen bij tegenpartij, letselschade claimen bij tegenpartij

Autoschade claimen bij tegenpartij

Bepaalde autoverzekeringen geven recht op hulp bij het claimen van schade na een verkeersongeval. Bijvoorbeeld een all risk autoverzekering of een WA beperkt casco autoverzekering. Ook als uw verzekeraar uw schade niet betaalt is overleg met uw verzekeraar dus belangrijk en een goede eerste stap om uw schade te claimen. Lees ook de polisvoorwaarden van uw verzekering goed na. Een andere mogelijkheid waar veel mensen gebruik van maken om schade te claimen is een rechtsbijstandverzekering.

Bij autoschades onder de € 500,– is een schade-indicatie van een schadeherstelbedrijf of een garage vaak voldoende om een schadevergoeding te krijgen. Bij schade boven de € 500,– stelt een schade-expert meestal de omvang van de schade vast.

Arbeidsongeval schade claimen bij tegenpartij

Bij een arbeidsongeval betaalt de werkgever vrijwel altijd de schade. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Werknemers moeten veilig werken. Als letsel of schade ontstaat tijdens het werk, bewijst de werkgever dat aan de zorgplicht is voldaan. Dit bewijs leveren is moeilijk voor de werkgever. De werknemer kan daarom vaak zijn schade succesvol claimen bij de tegenpartij.

Schade claimen bij de tegenpartij betekent bij een arbeidsongeval in zekere zin een conflict met de werkgever. Bij onze werkzaamheden houden wij rekening met de band tussen werknemer en werkgever. In de praktijk blijft de band tussen werknemer en werkgever hierdoor goed.

Verzekeraar als tegenpartij

De tegenpartij bij een schadeclaim is meestal een verzekeraar. Verzekeraars wijzen schadeclaims graag af. Om succesvol schade te claimen bij een tegenpartij is het inschakelen van bijstand verstandig. Met een belangenbehartiger gaat u een gelijke strijd aan met de verzekeraar die u tegenpartij is.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres