Redelijkheid regresvordering verzekeraar

Redelijkheid regresvordering verzekeraar: Als een aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan de verzekeraar een betaalde schadeclaim en gemaakte kosten verhalen op de verzekerde. Voor de verzekeringsnemer is het vaak moeilijk te aanvaarden dat een verzekeraar een met het slachtoffer overeengekomen bedrag terugvordert. Hoe bepalen we de redelijkheid van de regresvordering van een verzekeraar op een eigen verzekerde?

Als een WAM-verzekeraar schade afhandelt die niet onder de dekking valt dan is de verzekeringsnemer soms verplicht om dit bedrag aan de verzekeraar te vergoeden. Dit noemen we een regresvordering. In 95% van de gevallen is een letselschadevergoeding een overeengekomen bedrag. De aansprakelijke automobilist heeft geen invloed op de onderhandelingen, maar krijgt wel de rekening. Het uitgekeerde bedrag moet redelijk zijn en binnen de normale marges vallen, maar dat er twijfels zijn of vragen gesteld kunnen worden over het bedrag betekent niet dat het aan de verzekeraar te betalen bedrag onredelijk is.

Achter aanrijding door veel te hard rijdende bestuurder

Een man rijdt 100 a 120 km/uur waar 50 km/u is toegestaan. Als een automobilist zonder verlichting invoegt na het verlaten van een tankstation ontstaat er een achter aanrijding. De van achter aangereden automobilist raakt gewond. De verzekeraar van de te hard rijdende man betaalt de schade. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden is schade door roekeloos rijgedrag uitgesloten. De verzekeraar heeft daarom een regresvordering op haar eigen verzekerde. De verzekeraar stapt naar de rechter om de aan het slachtoffer betaalde schadevergoeding te verhalen op haar verzekeringsnemer.

Redelijkheid regresvordering verzekeraar, Rechtbank Rotterdam 6 december 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:11415, regresvordering roekeloos rijgedrag

Redelijkheid regresvordering verzekeraar

Deze recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat zien hoe we bepalen of het bedrag dat de verzekeraar van de verzekeringsnemer vordert redelijk is. De verzekeraar is vrij om een regeling te sluiten met een verkeersslachtoffer. De verzekeraar heeft bij het sluiten van een overeenkomst een zekere vrijheid. Over de schadeposten of het bedrag ineens dat de verzekeraar betaalt aan het slachtoffer mogen best twijfels bestaan. Het door de verzekeraar uitgekeerde en teruggevorderde bedrag is redelijk als de letselschadevergoeding binnen de gebruikelijke marges valt:

‘Een en ander brengt mee dat geen al te gedetailleerde specificatie van het uiteindelijk overeengekomen bedrag van Allianz kan worden verlangd.’

Verhaalsbeding verzekeringsvoorwaarden

Of de verzekeraar schade mag verhalen op de verzekeringsnemer is afhankelijk van de verzekeringspolis. In dit geval bevatten de polisvoorwaarden een bepaling dat schade door roekeloos rijgedrag is uitgesloten en dat de verzekeraar bevoegd is de betaalde schade en gemaakte kosten te verhalen op de verzekeringsnemer.

Het slachtoffer staat buiten deze regeling. De WAM-verzekeraar is verplicht de letselschade af te handelen die een aansprakelijke automobilist veroorzaakt.

Redelijkheid van het uitgekeerde bedrag

In een eerder vonnis stelde de rechtbank vast dat het ongeval werd veroorzaakt door roekeloos rijgedrag en dat de verzekeraar de schade en kosten mag verhalen op de verzekeringsnemer. De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van de vraag of de aan het slachtoffer uitbetaalde schadevergoeding redelijk is. In dit vonnis beoordeelt de rechter de redelijkheid van de betaalde schadevergoeding. De rechter concludeert dat de redelijkheid van het uitgekeerde bedrag voldoende is aangetoond voordat de rechter ingaat op de beoordeling:

‘De rechtbank oordeelt dat, hoewel op de uitgangspunten voor de begroting van de schadeposten mogelijk wel wat valt af te dingen, Allianz de redelijkheid van het door haar uitgekeerde bedrag voldoende heeft aangetoond.’

Geen getailleerde specificatie van uitgekeerd bedrag

Door het veroorzaken van een ongeval met een verzekerde auto, ontstaat voor de verzekeraar de verplichting om de schade af te handelen met het slachtoffer. De verzekeraar mag hierbij kiezen voor het sluiten van een overeenkomst met het slachtoffer. De hoogte van het uit te keren bedrag is afhankelijk van een afweging van de kwade en goede kansen. Dit betekent dat de schadeposten in zekere zin geschat worden aan de hand van de beschikbare informatie en mogelijke ontwikkelingen. Dat er vragen zijn over het uitgekeerde bedrag betekent daarom niet dat het uitgekeerde bedrag onredelijk is. De verzekeringsnemer moet bij een beroep op een verhaalsbeding accepteren dat de verzekeraar de vrijheid heeft om de schade binnen bepaalde marges af te handelen:

‘Vooropgesteld dient te worden dat Allianz door het rijgedrag van [persoon01] en het daardoor veroorzaakte ongeval in de positie is gebracht dat zij de schade van [naam01] diende af te wikkelen. De keuze van Allianz om dit buitengerechtelijk te doen moet worden gerespecteerd. Bij een buitengerechtelijke afwikkeling van de schade gaat het in het algemeen om een bedrag ineens en is sprake van een afweging van goede en kwade kansen. Een en ander brengt mee dat geen al te gedetailleerde specificatie van het uiteindelijk overeengekomen bedrag van Allianz kan worden verlangd.’

Beoordeling eigen schuld

De verzekeraar en het slachtoffer spraken af dat er sprake is van 25% eigen schuld. Dit betekent dat de aansprakelijke automobilist 75% van de totale schade van het slachtoffer betaalt. De van achter aangereden bestuurder reed zonder licht en verleende geen voorrang. De rechter oordeelt dat het rijden zonder verlichting inderdaad bijdroeg aan het ontstaan van het ongeval. Van een voorrangsfout is geen sprake, omdat alleen door de hoge snelheid van de verzekeringsnemer een situatie ontstond waarin de invoegende bestuurder voorrang moest verlenen. De rechter vindt het overeengekomen percentage eigen schuld van 25% daarom redelijk.

Geen verlichting, maar wel verlicht en zichtbaar door straatverlichting

De van achter aangereden automobilist had zijn verlichting niet aan. Op die plek stond wel een lantaarnpaal. De auto zonder verlichting was daarom wel zichtbaar volgens de rechter. Uiteraard is het hebben van de juiste verlichting belangrijk, maar we kijken bij het beoordelen van de aansprakelijkheid meer naar de zichtbaarheid van een weggebruiker. Uiteraard is ruim tweemaal de maximum snelheid rijden een belangrijke reden dat rijden zonder verlichting slechts een beperkte rol speelt in deze procedure. De rechter neemt wel aan dat onverlicht rijden bijdroeg aan de aanrijding:

‘Op grond van algemene ervaringsregels is namelijk aannemelijk dat [persoon01] de auto van [naam01] eerder zou hebben opgemerkt indien auto met verlichting zou hebben gereden. Aannemelijk is ook dat [persoon01] in dat geval eerder zou hebben geremd of in ieder geval zijn snelheid zou hebben verminderd.’

Te hard rijden gaat voor voorrang verlenen

Als iemand te hard en dus te snel rijdt, is diegene eerder bij een kruispunt, afslag, zebrapad en elke andere mogelijke ongevalslocatie. Bij de beoordeling van aansprakelijkheid is belangrijk waar weggebruikers rekening mee moeten houden. In dit geval is er geen sprake van een voorrangsfout, omdat de situatie waarin voorrang verleend moet worden, ontstaat door een veel te hoge snelheid. Als te hard rijden een rol speelt bij een aanrijding kijken we dus ook naar de invloed die deze snelheid heeft op de beslissingen van andere weggebruikers:

‘Dat [naam01] geen voorrang aan [persoon01] heeft verleend kan in deze omstandigheden niet als een verkeersfout of een aan [naam01] toe te rekenen omstandigheid worden aangemerkt.’

Gratis bijstand van een letselschade professional

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 6 december 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:11415

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief