Soorten letselschade

Longschade

Als u longschade oploopt bij een ongeluk of tijdens uw werk betaalt de veroorzaker of werkgever uw schade.

Longschade ontstaat vaak door het inademen van schadelijke stoffen of door een ongeluk. Een aanrijding kan bijvoorbeeld leiden tot een klaplong. Letsel door het werken met schadelijke stoffen ontstaat vaak tijdens het werk. Het kan gaan om een incident of om blootstelling over een langere periode. Voor een schadevergoeding is bewijs voor de aansprakelijkheid voor de longschade belangrijk. De eiser van een schadevergoeding bewijst het verband tussen een ongeluk of het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en de schade aan de longen. Dit bewijs is niet altijd makkelijk te leveren. Bezoek in alle gevallen een arts om uw letsel vast te leggen.

Longschade arbeidsongeval

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek staat de zorgplicht van de werkgever. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek voor de werknemers. Loopt een werknemer longschade op tijdens het werk dan betaalt de werkgever de schade. De werknemer bewijst alleen dat de schade op het werk is ontstaan. De werkgever kan door te bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan, de aansprakelijkheid voor de schade afwijzen. In de meeste gevallen is dit bewijs niet eenvoudig te leveren. De werkgever betaalt dan ook in de meeste gevallen letselschade door longschade opgelopen op het werk.

Longschade, schadevergoeding longschade, schadeclaim longschade

Longschade door schadelijke stoffen

Longschade door het inademen van schadelijke stoffen ontstaat vaak op het werk. In dat geval is longschade vaak een beroepsziekte. De werkgever heeft een zorgplicht. De werkgever moet zorgen dat de werknemer zo veilig mogelijk werkt. Bij blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens het werk is de werkgever in veel gevallen aansprakelijk. Bij beroepsziekten is het recht op een schadevergoeding niet altijd eenvoudig. De Arbowetgeving bevat voorschriften over veilig werken met schadelijke stoffen. Overtreding van de Arbowet kan een aanleiding zijn om aansprakelijkheid vast te stellen.
Werken in een stoffige en slecht geventileerde ruimte is nooit gezond.

Schade aan longen ontstaat onder andere door fijn-, steen-, kwart- en meelstof, roetdeeltjes, zaagsel- en slijpsel, toner (van de printer), chroom-6, schimmel en bacteriën. Ook andere vezeldeeltjes tasten de longen aan. Bijvoorbeeld asbest, glaswol of steenwol. Denk daarnaast aan longschade door vluchtige chemische stoffen, etherische stoffen, giffen, hete of giftige gassen. Longschade ontstaat bovendien door het inademen van hete dampen. Ziekten die ontstaan door schadelijke stoffen zijn bijvoorbeeld asbestkanker, asbestose, OPS, longfibrose of COPD.

Longschade door een ongeluk

Vaak is letsel aan de longen intern letsel. Door een aanrijding, val van hoogte of ander ongeluk ontstaat soms ook longschade. Bijvoorbeeld bij een longperforatie door een gebroken rib. Ook ander borstkasletsel leidt soms tot longschade. Na een aanrijding beoordelen we de verkeersregels om vast te stellen wie de schade betaalt.

Schadevergoeding longschade

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die ontstaan door het letsel. Bijvoorbeeld gemist inkomen, medische kosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor huishoudelijke hulp.

De aansprakelijke partij betaalt ook smartengeld. Smartengeld vergoedt pijn, leed, ongemak en afname van plezier in het leven. De hoogte is afhankelijk van de impact van letsel aan de longen op het leven van het slachtoffer.

Persoonlijk advies

Wilt u persoonlijk advies over letsel? Het bespreken van uw letsel helpt u vaak direct verder. Onze letselschade specialisten bespreken graag met u wat u is overkomen. Dit is gratis en vrijblijvend. Neem contact op met 0800-4455000 of stuur een e-mail naar info@hijink.com. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Gebruik dan het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief